Тематичне спрямування

У журналі «Енергетика та системи керування» публікуються наукові статті за такими рубриками та тематиками.

Рубрика 1: Енергетика
Тематики:

 • теплотехніка та теплоенергетика
 • атомна енергетика
 • гідроенергетика
 • вітрова енергетика
 • відновлювальні та альтернативні джерела енергії
 • опалення, вентиляція та кондиціювання
 • енергоефективні технології в промисловості та побутовому секторі
 • енергоаудит і енергоменеджмент
 • економія та ефективне споживання енергоносіїв
 • електроенергетичні системи та мережі
 • енергозбереження засобами автоматизованого електроприводу
 • електромеханічні системи та електропривід
 • інженерія довкілля

Рубрика 2: Системи керування
Тематики:

 • промислові системи автоматизації
 • телемеханізація та диспетчеризація
 • супервізорні системи керування та збору даних
 • мікропроцесорна техніка та контролери
 • алгоритмізація та програмування задач автоматизації
 • моделювання та оптимізація технологічних об’єктів та систем керування
 • керування електромеханічними системами та електроприводом
 • моделювання динамічних процесів в електромеханічних системах
 • теоретичні аспекти та прикладні застосування методів сучасної теорії автоматичного керування та регулювання
 • обробка сигналів у системах вимірювання та керування (АЦП, ЦАП, малохвильові (вейвлет) перетворення тощо)
 • прилади і методи вимірювання фізичних величин в енергетиці
 • прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 • неруйнівні методи контролю
 • вимірювання витрати і кількості енергоносіїв
 • визначення балансів та втрат енергоносіїв у мережах постачання та транспортування
 • визначення якісних показників у енергетиці
 • газоаналітична апаратура

Тематика наукових статей не обмежується наведеним переліком.