Інструкція для авторів

Оформлення рукописів статей

Рукописи статей готувати англійською мовою згідно вимог, наведених у шаблоні. Структура статті: назва, автори, організація, анотація, ключові слова, основний текст (включаючи рисунки та таблиці), подяка (за потреби), посилання, додатки (за потреби).

Анотація повинна бути інформативною та відображати основні результати і зміст статті у стислій формі.

Стаття повинна складатися з таких частин:

  • визначення наукової проблеми, що вибрана для дослідження;
  • аналіз останніх публікацій та досліджень, пов’язаних із цією проблемою;
  • формулювання мети статті;
  • представлення та обговорення результатів дослідження;
  • висновки.

У переліку посилань має бути щонайменше 8 джерел. Не обмежуватися лише своїми публікаціями! Відсоток самоцитувань повинен бути не більше 20%. Включити хоча б одне посилання на публікацію з індексованого наукометричного джерела.

У кінці англомовної статті подати таку інформацію українською мовою: назва, автори, організація, анотація, ключові слова.

Застосовуйте англомовний шаблон для підготування статті. Для кращого розуміння вимог до форматування статті, можна ознайомитися зі шаблоном статті українською мовою.

Рішення редактора щодо прийняття статті до публікації базується на таких характеристиках статті, як важливість результатів, оригінальність, якість викладу матеріалу та відповідність профілю журналу.

Подання статей

Після оформлення статті згідно вимог шаблону, автор-кореспондент надсилає її на електронну скриньку: jeecs@lpnu.ua. До представленої на розгляд публікації додається супровідний лист за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.

При поданні статті автор-кореспондент також надає інформацію про двох рецензентів, які є експертами за тематикою статті. Інформація повинна включати: прізвище, ім’я, по-батькові; вчене звання; науковий ступінь; посада; назва організації та підрозділу, де працює рецензент; електронна адреса. Редакція журналу надішле рецензентам статтю на рецензування. Після отримання позитивних рецензій на статтю, вона буде прийнята для опублікування.

Для авторів з України необхідно буде також подати протокол експертизи наукової статті. За побажанням автора, редакція може надати приклад оформлення протоколу експертизи.

Плата за публікацію

Публікація в журналі є безкоштовною. Авторському колективу опублікованої статті надається один примірник друкованого номера журналу безкоштовно.