Переведення енергоблоків потужністю 300 МВт з газомазутними котлами на роботу при підвищеному навантаженні

2021;
: c. 32 – 37
https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.032
Надіслано: Березень 22, 2021
Переглянуто: Квітень 12, 2021
Прийнято: Квітень 19, 2021
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Основною метою даної роботи є розроблення рекомендацій з переведення діючих енергоблоків потужністю 300 МВт на роботу при підвищеному навантаженні шляхом використання прийнятих у розрахунках і при виготовленні енергетичного обладнання резервів зі збереженням критеріїв надійності і показників економічності його роботи. Підвищення потужності діючих енергоблоків відбувається у три етапи. На першому етапі проводиться обстеження технічного стану і умов експлуатації, визначення заходів, спрямованих на підвищення потужності, перевантажувальних можливостей, причин, що їх обмежують, заходів з модернізації і покращення технічного стану існуючого обладнання. Другий етап включає розроблення технічних рішень і реконструктивних заходів для збільшення пропускної здатності систем. На третьому етапі проводяться дослідження і випробування обладнання енергоблоків в широкому діапазоні навантажень, включаючи режими перевантажень, з оцінкою і порівнянням критеріїв надійності і показників економічності. Технічні заходи з удосконалення і модернізації обладнання є малозатратними. Більшість із них зводиться до забезпечення нормального технічного стану існуючого основного і допоміжного обладнання енергоблоків.

  1. Mamonova, A.O., Khusnutdinova, E.M., and Khusnutdinov, A.N. (2020) Quality management when operating the power equipment. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., Kazan, 4-6 December 2019, 012039. https://doi.org/10.1088/1757-899X/915/1/012039
  2. Pronobis, M. (2020) Chapter 3 - Modernization to reduce the flue gas loss. In: Pronobis, M., Ed., Environmentally Oriented Modernization of Power Boilers, Elsevier, 15-78. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819921-3.00003-0.
  3. Kalina, J. (2014) Equipment sizing in a coal-fired municipal heating plant modernisation project with support for renewable energy and cogeneration technologies. Energy Conversion and Management, 86, 1050-1058. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.06.079.
  4. Ostrowski, P., Szelejewski, F., Zymelka, P. (2020) Assessment of improvement in the energy and exergy efficiency of the gas heat plant after the exhaust gas cooled down below the dew point and the use of recovered heat. Energy, 190, 116179. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116179.
  5. Sarkis, J., Cordeiro, J.J. (2012) Ecological modernization in the electrical utility industry: An application of a bads–goods DEA model of ecological and technical efficiency. European Journal of Operational Research, 219 (2), 386-395. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.09.033.
  6. Fu, W., Wang, L., Yang, Y. (2021) Optimal design for double reheat coal-fired power plants with post-combustion CO2 capture: A novel thermal system integration with a carbon capture turbine. Energy, 221, 119838, https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.119838.
  7. Zhang, K., Zhao, Y., Liu, M., Gao, L., Fu, Y., Yan, J. (2021) Flexibility enhancement versus thermal efficiency of coal-fired power units during the condensate throttling processes. Energy, 218, 119534. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119534.
  8. Cao, R., Lu, Y., Yu, D., Guo, Y., Bao, W., Zhang, Z., Yang, C. (2020) A novel approach to improving load flexibility of coal-fired power plant by integrating high temperature thermal energy storage through additional thermodynamic cycle. Applied Thermal Engineering, 173, 115225. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115225.
  9. Wang, D., Li, H., Wang, C., Zhou, Y., Li, X., Yang, M. (2021) Thermodynamic analysis of coal-fired power plant based on the feedwater heater drainage-air preheating system. Applied Thermal Engineering, 185, 116420. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.116420.
  10. Alsanousie, A.A., Elsamni, O.A., Attia, A.E., Elhelw, M. (2021) Transient and troubleshoots management of aged small-scale steam power plants using Aspen Plus Dynamics. Energy, 223, 120079. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120079.
S. Mysak, M. Kuznetsova, M. Martynyak-Andrushko. Switching 300 MW power-generating units with gas-and-oil-fired boilers to increased load mode. Energy Engineering and Control Systems, 2021, Vol. 7, No. 1, pp. 32 – 37. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.032