реконструкція

ОСОБЛИВОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

Стаття присвячена актуальним проблемам щодо реконструкції житла в Україні, а також шляхам її вирішення. Висвітлюється вітчизняний та зарубіжний досвід перепланування існуючих квартир,  реконструкції  історичної забудови з надбудовою мансард, додаткових поверхів або без них.

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА У ХІХ ‒ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

У представленій статті висвітлено напрямки у проєктуванні житлових будинків Львова та етапи розвитку їх забудови протягом ХІХ–ХХ ст. Описано особливості й закономірності планувальних та об’ємно-просторових структур типових будинків, що формували міський простір до початку ХХ ст. Встановлено вплив існуючого історично-культурного осередку на сучасну архітектурно-будівельну практику.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО МІСТА

Висвітлено методологічні аспекти роботи архітектора в історичному середовищі, розкрито сучасні тенденції та процеси трансформації архітектурно-містобудівної структури історичних міст. Розглянуто та проаналізовано три основні підходи до їх відтворення та трансформації, що їх використовувано на теритирії Східної Європи в другій половині ХХ століття. Розкрито поняття центральної частини історичного міста як структурної одиниці міста та описано методику локалізації його межі.

REGULATION OF STRESS-DEFORMED STATE IN COMPRESSED ELEMENTS OF STEEL FRAMES

The article is devoted to the regulation of the stress-strain state in the compressed elements of steel frames under full operating load. It is proposed to perform reinforcement of such elements with different end eccentricities of load application by rational regulation of the stress-strain state in the reinforcement elements. It is shown that the use of SDS adjustment for frame racks increases their bearing capacity and reduces deformability and welds. The new proposed technology of SDS regulation and possible constructive decisions are offered.

ПРОБЛЕМА РЕСТАВРАЦІЇ ЗАМКОВИХ РУЇН В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкрито історію становлення реставраційної діяльності на
прикладі реставрації замкових руїн в Україні та Європі в період ХІХ-ХХІ ст. Як
приклад розглянуто замки у Вудстоці (Англія), Вільнюсі, Тракаї (Литва),
Гайдельберзі (Німеччина), Варшаві, Іновлодзі (Польща), П'єрфоні (Франція),
Олеську та Острозі (Україна). Проаналізовано позиції щодо реставрації пам'яток
архітектури ряду науковців: Ежена Віолле-ле-Дюка, Алоїза Ріґля, Камілло Бойта
та Яна Захватовича.

Переведення енергоблоків потужністю 300 МВт з газомазутними котлами на роботу при підвищеному навантаженні

Основною метою даної роботи є розроблення рекомендацій з переведення діючих енергоблоків потужністю 300 МВт на роботу при підвищеному навантаженні шляхом використання прийнятих у розрахунках і при виготовленні енергетичного обладнання резервів зі збереженням критеріїв надійності і показників економічності його роботи. Підвищення потужності діючих енергоблоків відбувається у три етапи.

ДО ПИТАННЯ ПРО АРХІТЕКТУРНИЙ ОБРАЗ ХРАМУ СВ. ТРІЙЦІ У ПЕРЕМИШЛІ

На основі аналізу іконографічних та архівних матеріалів здійснено порівняльну оцінку аргументів щодо ймовірного зовнішнього вигляду храму св. Трійці у Перемишлі. Зокрема, розглянуто питання об’ємно-просторового вирішення, планувальної структури, матеріалу будівництва. 

 

PROSPECTS OF RECONSTRUCTING THE ATTIC OF THE MAIN BUILDING OF THE LVIV POLYTECHNIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL AND OFFICE PURPOSES

У статті розглядаються питання пристосування горищних приміщень головного корпусу Національного Університету «Львівська політехніка» під навчальні та офісні приміщення з метою збільшення аудиторного фонду Інституту архітектури, та більш ефективного провадження навчального процесу.

OPERATING STATE OF SPAN CONSTRUCTIONS OF EXISTINGMETALLIC BRIDGES ON AUTOMOTIVE ROADS IN THE WESTERN AREAS OF UKRAINE

By using the examples of large – scale inspections of metallic bridges the defects and damaqes of elements, the degradation of structural materials are shown. The examples of structure imperfection, tipical defects, operation drawbacks are illustrated. Construction defects are the most numerous and can significantly affect the operational reliability and durability of the surveyed bridges. Basically it is: departure from the project, use of substandard materials and violation of production technology; their share accounts for 55% of the surveyed bridges.

TO THE QUESTIONNAIRE OF THE OPERATING CONDITION OF SPAN CONSTRUCTIONS OF ROAD BRIDGES IN WESTERN AREAS OF UKRAINE

By using the examples of large – scale inspections of iron – concrete bridges the defects and damaqes of elements, the degradation of structural materials are shown. The examples of structure imperfection, tipical defects, operation drawbacks are illustrated. Construction defects are the most numerous and can significantly affect the operational reliability and durability of the surveyed bridges. Basically it is: departure from the project, use of substandard materials and violation of production technology; their share accounts for 55 % of the surveyed bridges.