АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ТИПОВОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 1939-1955-Х РОКІВ

Автори:
1
Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» кафедри «Архітектура та реставрація»

Розглянуто архітектурні особливості малоповерхової типової житлової забудови в період 1939-1955 років в Україні. Відзначено, що саме в цей час активно розвивалось масове будівництво житла для населення в Україні під час індустріалізації та післявоєнного відновлення. Така типова забудова була характерною для багатьох міст і містечок у цих роках і відображала дух та потреби того часу.

Проведено дослідження архівних матеріалів щодо даної тематики, розглянуто архітектурний стиль, матеріали, конструкції будівель того періоду. Наведено приклади наявної житлової забудови 40-х – І пол. 50-х рр. у Львові та Львівській області.

Відзначено важливість питання модернізації таких будинків з метою поліпшення їхньої функціональності та енергоефективності. Корисним у цьому питанні є використання зарубіжної практики, де накопичився великий досвід реконструкції існуючої забудови, зведеної за типовими проектами.

Бевз, М., Бірюльов, Ю., Богданова, Ю., Посацький, Б. та ін. (2008). Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. Львів: Центр Європи.

Демків, М., Попова, С. (2021). Зарубіжний досвід модернізації і реконструкції типової повоєнної житлової забудови. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 59, 257–282. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.257-282

Дідик, В. (2020). Проектування і спорудження малоповерхового житла наприкінці 1950-х років у Львові. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2 (2), с. 76-82.

Каталог типовых проектов жилых и культурно-бытовых зданий для городского строительства. Вып. І: Жилые здания, (1951). Москва: Гос. изд-во архитектуры и градостроительства.

Каталог типовых проектов одно, двух и трехэтажных жилых домов и общежитий, (1948). Москва: Гос. арх. изд-во.

Мих, Р.М., Трегубова, Т.О., (1989). Львів: архітектурно-історичний нарис. Київ.: Будівельник.

Моркляник О., (2008). Впровадження типового проектування в житлове будівництво Львова у період з кінця 40-х – першої половини 50-х років XX ст. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 632, с. 26–30.

Сборник материалов Московского научно-технического совещания по жилищно-гражданскому строительству, строительным материалам и проектно-изыскательным работам. (1952). Том I, Москва: Московская правда.

Фенчук О., (2022). Житловий Львів. Історія формування житлового будівництва у період 1945-2010 рр. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 4 (2), с. 178-191. https://doi.org/10.23939/sa2022.02.178

Хомутецкий Н.Ф., (1962). Конспект курса истории советской архитектуры и строительства. Часть 2. 1941-1961 гг. Ленинград.: Лениздат.