Прогноз сейсмічної активності на основі комплексного геофізичного моніторингу сейсмотектонічних процесів

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Використовуючи методи факторного, кореляційного і регресійного аналізу фномальних компонент, досліджені тимчасові варіації характеристик геофізичних полів (потужність локальних землетрусів, ендогенні мікросейсми, геотемператури деформації земної кори, атмосферний тиск і температура), зареєструватись транскарпатська мережею режимних геофізичних станцій (РГС) в 1992-1997 роках . Для виділення аномальних компонент з лав характеристик геофізичних полів гармонічні коефіцієнти і тренд виключалися шляхом фільтрації в спектральній частині. Результати досліджень підтверджують високу інформативність мікросейсм земної кори, їх кореляцію з тимчасовими варіаціями потужності локальних землетрусів. Досліджені варіації характеристик геофізичних полів дозволяють на 2-3 місяці передбачити варіації потужності землетрусів. Статистична модель тимчасових змін потужності локальних землетрусів розроблена на основі варіацій аномальних компонент геофізичних полів за 1992-1996 роки. Ця модель дозволяємо прогнозувати час підвищення локальної сейсмічної активності. Спеціальне тестування даних РГС за 1997 рік показало високу кореляцію між передбаченими і наблюденнимі варіаціями.

 1. Карпатский геодинамический полигон. Під редакцією академіків Я.С. Підстригача і А. В. Чекунова. -М. :Сов.радио, 1978 127с.
 2. Бат М. Спектральный анализ в геофизике.- М :Недра. 1980-535с.
 3. Вергасов В.А.. Журкин И.Г. Красикова M.B., Нейман Ю.М., Смирнов С.А. Вычислительная математика. - М: Недра, 1976.-230с.
 4. Худсон Д. Статистика для физиков. - М.: Мир. т.2, 1967.-242с.
 5. Марпл С.Л.-мл. Цифровой спектральный анализ и его приложения.- М.: Мир, 1990.-584с.
 6. Макс Ж. Методика и техника обработки сигнала при физических измерениях. : Мир. т.2 1983 -256с.
 7. Куксенко В.І.. Михайловський В.М. Зменшення помилки розрахунку припливних характеристик //Доп. АН УРСР. сер B.-1979.-N6 - с 420-424.
 8. Braitenberg С., Zadro М., Bardelli М., Мао W.J. Variations of tidal responses in a seismic region: Friuli-NE Italy case. Procidings of the Twelfth International Symposium of Earth Tides (Beiging, August 4-7,1997). Science press. New York. 1995, P. 1-7.
 9. Латынина Л.А., Вербицкий T.3., Игнатишин В.В. О деформационных процесах в северо-восточной части Карпато-Балканского региона // Изв.РАН. Физика Земли. - 1995.-N4. - с.3-16.
 10. Деч В.Н., Кноринг Л.Д. Нетрадиционные методы комплексной обработки и интерпретации геолого-геофизических наблюдений в разрезах скважин. - Л. .Недра. 1997, 192 с.
 11. Львовский Е.H., Статистические методы построения эмпирических формул. -М.: Высшая школа. 1988. 239 с.