Глибинна будова північно-західної частини Карпатської НГП за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних

1
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"
2
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
3
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Доповідь присвячена актуальній проблемі вивчення глибинної будови Карпатського регіону. Дослідження базувалися на створенні просторової інтегральної сейсмо-гравітаційної моделі. Отримані результати дозволили виділити низку опущених та при піднятих блоків фундаменту, які корелюють із основними тектонічними одиницями регіону та уточнюють їх геологічну будову. З метою подальшого вивчення території пропонується проведення регіональних сейсмічних робіт з їх наступною інтегральною інтерпретацією.

  1. Геологія і корисні копалини України : атлас, присвяч. 10-річчю незалежності України; голов. ред. Л.С. Галецький.; НАНУ , Мін. екології та природних ресурсів. – К.: Такі справи, – 2001. – 24-31 с. – ISBN 966-02-2139-8.
  2. Атлас родовищ нафти і газу України. Зх. Регіон. Редколег.: Вуль М.Я.та ін.. – Львів. Центр Європи – 1998. – ISBN 966-7022-04-8.
  3. Кобрунокв А.И. Теоретические основы решения обратных задач геофизики: Учебное пособие. – Ухта. -  УИИ. – 1995. – С. 226
  4. Петровский А.П. Математические модели и информационные технологии интегральной интер­претации комплекса геолого-геофи­зических данных (на примере нефтегазо­поисковых задач): дис. доктора физ.-мат. наук: 04.00.22 / Петровский Александр Павлович. – Ивано-Франковск, 2004. – 367 с.
  5. Онищук О.М., Федченко Т.О., Петровський О.П., Бодлак П.М., Яремин І.Я., Казюка І.М. Оцінка адекватності існуючих геологічних уявлень про глибинну будову північно-західної частини Карпатської НГП на основі 3D інтегрального геолого-геофізичного моделювання // Нафтогазова геофізика – інноваційні технології. – Матеріали конференції. – Івано-Франківськ. – 2011. – С. 167-171.
  6. Колодій В.В., Бойко Г.Ю., Бойчевська Л.Е. Карпатська нафтогазоносна провінція. – Львів-Київ. – 2004. – С.48. – ISBN – 966-8244-13-3.