Алгоритм визначення параметрів включення при розв’язуванні обернених задач геоелектророзвідки методом профілювання

Надіслано: Березень 30, 2024
1
Національний університет «Львівська політехніка»; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Мета. З використанням непрямих методів граничних, приграничних та частково-граничних елементів побудувати алгоритм розпізнавання фізичних та геометричних параметрів включення за даними потенціального поля. Методика. Розв’язано пряму та обернену двовимірні задачі теорії потенціалу стосовно геофізики при моделюванні земної кори неоднорідною півплощиною, складеною з вміщувального середовища та включення, які перебувають в ідеальному контакті. Для побудови інтегрального подання розв’язку прямої задачі використано спеціальний фундаментальний розв’язок для півплощини (функцію Гріна) рівняння Лапласа, який автоматично задовольняє нульову крайову умову другого роду на денній поверхні, та фундаментальний розв’язок для включення. Для знаходження інтенсивностей невідомих джерел, уведених у граничних, приграничних чи частково-граничних елементах, використано колокаційну методику, тобто умови ідеального контакту задоволено у середині кожного граничного елемента. Після розв’язання отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь знайдено шуканий потенціал у середовищі та включенні та потік через їхні межі, враховуючи, що середовище і включення розглянуто як цілком незалежні області. Результати. Проведення обчислювального експерименту здійснено для задачі електророзвідки постійним штучним полем методом опору, зокрема, електропрофілюванням, при цьому зосереджено увагу на фізичній та геометричній інтерпретації даних. За характером зміни позірного опору визначено початкові наближення для електропровідності включення, його центру мас, орієнтації та розмірів. Для розв’язання оберненої задачі організовано два каскади ітерацій: перший для уточнення місцезнаходження локальної неоднорідності та її приблизних розмірів, другий – для уточнення її форми та орієнтації в просторі. При цьому проведено мінімізацію функціоналу, розглянутого на ділянці межі, де задано надлишок крайових умов. Наукова новизна. Обґрунтовано ефективність непрямих методів граничних, приграничних та частково-граничних елементів (як варіантів методу граничних інтегральних рівнянь) для побудови числових розв’язків прямої та оберненої задач теорії потенціалу в кусково-однорідній півплощині. Практична значущість. Ефективність запропонованого підходу до розв’язування оберненої задачі електророзвідки постійним струмом зумовлена тим, що вдалося реалізувати поетапне, «каскадне» розпізнавання форми, розмірів, орієнтації та електропровідності включення, керуючись принципом: при досить неточних початкових наближеннях не використовувати усі тонкощі моделі і не займатися розпізнаванням параметрів, що мало впливають на результат.

 1. Ніколаєв І. Ю., Кушнір А. М., 1льєнко В. А., Ніколаєв Ю. І., Електромагнітні дослідження західної частини Українського щита. Геофізичний журнал, 2019,  41(3), 120–133. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172433
 2. Brebbia C. A., Telles J. C. F, Wrobel L. C. Boundary element techniques: theory and applications in engineeringSpringer. 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48860-3
 3. Foks N. L., Krahenbuhl, R., Li, Y. Adaptive sampling of potential-field data: A direct approach to compressive inversion. Geophysics. 2014. 79(1), IM1–IM9 https://doi.org/10.1190/geo2013-0087.1
 4. Li Z., Ma G., Meng Q., Wang T., Li L. Gravity and magnetic fast inversion method with cross-gradient based on function fitting. Geophysical Journal International, 2022. № 2, p. 1209-1218.  https://doi.org/10.1093/gji/ggac384
 5. Lv M., Zhang Y., Liu S. Fast forward approximation and multitask inversion of gravity anomaly based on UNet3+. Geophysical Journal International, 2023. № 2, p. 972-984. https://doi.org/10.1093/gji/ggad106
 6. Міхеєва Т. Л., Лапіна О. П., Кишман-Лаванова Т. М., Причепій Т. І. Технології інтерпретації геофізичних даних при дослідженні та розвідці нафтогазових родовищ, Геофізичний журнал, 2023. 44(5),106–122. https://doi.org/10.24028/gj.v44i5.272329
 7. Milson J., Eriksen A. Field Geophysics: 4th ed. John Wiley & Sons, 2011. 287 p.
 8. Mukanova B., Modin I. The Boundary Element Method in Geophysical Survey, Springer. 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72908-4
 9. Pierre van Baal. A Course in Field Theory, 1st Edition, CRC Press, 2014. https://doi.org/10.1201/b15364
 10. Qu W., Chen W., Fu Z. Solutions of 2D and 3D non-homogeneous potential problems by using a boundary element-collocation method, Eng. Anal. Bound. Elem., 2015, no. 60, pp. 2–9. https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2015.04.018
 11. Zhang Y., Qu W., Chen J. A new regularized BEM for 3D potential problems, Sci. Sin. Phys. Mech. Astron, 2013, no. 43, p. 297. https://doi.org/10.1360/132012-499
 12. Zhdanov M. S. Geophysical Electromagnetic Theory and Methods. Methods in Geochemistry and Geophysics (vol 43), Elsevier, 2009.
 13. Zhou S., Jia H., Lin T., Zeng Z., Yu P., Jiao J. An accelerated algorithm for 3D inversion of gravity data based on improved conjugate gradient method. Applied Sciences, 2023, № 18, p. 10265. https://doi.org/10.3390/app131810265 
 14. Zhuravchak L. M., Zabrodska N. V. Using of partly-boundary elements as a version of the indirect near-boundary element method for potential field modeling. Mathematical Modeling and Computing, 2021, vol. 8, no. 1, pp. 1-10.  https://doi.org/10.23939/mmc2021.01.001
 15. Zhuravchak L. M., Zabrodska N. V. Indentification of inhomogeneities according to potential field data using the near-boundary element method. 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2021. https://doi.org/10.1109/CSIT52700.2021.9648583
 16. Zhuravchak L. M. Computation of pressure change in piecewise-homogeneous reservoir for elastic regime by indirect near-boundary element method. 14th International Conference on Computer Science and Information Technologies” (CSIT), 2019. – Pp. 141-144.