administrative responsibility

Булінг і мобінг (цькування) як різновиди насильницьких посягань на фізичну особу

У статті проаналізовано теоретичні положення, чинні нормативно-правові акти, які врегульовують відносини, що пов’язані із застосуванням адміністративної відповідальності за вчинення булінгу чи мобінгу (цькування).
Зокрема, з’ясовано, що широкий за змістом перелік насильницьких дій, які виявляються у формі булінгу та мобінгу (цькування), закріплено у статтях 173-4, 173-5 КУпАП. Серед різноманітних проявів насильства зауважено про агресивну поведінку особи, яка вчиняє насильницькі дії по відношенню до іншої особи.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: ключові моменти

У даній статті буде розглянуто ключові моменти та проблемні питання, що стосуються здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Адже відповідальність за корупційні правопорушення і правопорушення, пов’язані з корупцію, та протидія їм за допомогою правоохоронної діяльності продовжує залишатись одним з елементів системи запобігання корупції.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

В статті розглянуто питання, що пов’язані з порушенням правил громадянами в умовах карантину та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Звернено увагу на важливість розуміння, тлумачення і використання термінів, що характеризують карантин, його складові елементи, а також заходи санітарно-гігієнічного, санітарно-протиепідемічного змісту, спрямовані на боротьбу з інфекційними захворюваннями.

Сутність юридичної відповідальності в правовій доктрині України

В статті автором досліджено юридичну відповідальність, яка нерозривно пов’язана з необхідністю дотримання приписів, правил поведінки, підкорення, узгодження своєї поведінки з об’єктивними законами природи та суспільства. Якщо немає необхідності у дотриманні яких-небудь норм, приписів, то немає і відповідальності. Правові вимоги формулюються у вигляді юридичних обов’язків у формі конкретних або загальних правовідносин.

Типологія корупційних проявів в поліції

У статті розглянуто теоретичні аспекти типології корупційних проявів в поліції. Наголошується на існуванні корупційних ризиків, що впливають на ефективність діяльності органів поліції. Доведено, що запобігання корупційним ризикам це складний процес, оскільки не всі ризики можна ідентифікувати й оцінити, багато з них мають вірогідний характер. Розглянуто засади кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності поліцейських за вчинення корупційних правопорушень. Виокремлено та досліджено основні корупційні ризики під час проходження служби в органах Національної поліції.

Адміністративна відповідальність: теоретико-правові аспекти

Розглянуто нормативно-правове визначенняадміністративної відповідальності, подано основні та специфічні ознаки адміністративної відповідальності. Розглянуто реалізацію адміністративної відповідальності

Адміністративне правопорушення в бюджетній сфері як фактична підстава адміністративної відповідальності

Досліджено правове регулювання адміністративної відповідальності у бюджетній сфері та ознаки правопорушень, до яких зараховують суспільно-небезпечну, протиправну, винну дію або бездіяльність фізичної особи, що посягає на відносини між державою та суб’єктами бюджетного процесу. Визначено підстави адміністративної відповідальності у бюджетній сфері. Проаналізовано законодавче регулювання адміністративної відповідальності у бюджетній сфері. Зроблено відповідні висновки та надано рекомендації.

Адміністративна відповідальність за невиконання законної вимоги посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції

Досліджено проблематику адміністративної відповідальності за невиконання законної
вимоги посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції. Проаналізовано
основні підходи до адміністративної відповідальності через аналіз термінів “юридична
відповідальність”, “адміністративна відповідальність”. Розглянуто загальні риси
відповідальності за правопорушення у досліджуваній сфері, особливості її закріплення у
законодавстві України. Визначено специфічні ознаки адміністративної відповідальності за

Institute of administrative responsibility: problems and prospects of development

The article considers the modern essence of the perception of the institution of
administrative responsibility, analyzes individual views of scientists on the concept and signs of
administrative responsibility. Some problems of the transformation of administrative
responsibility are analyzed and proposals are made to improve the current administrative
legislation on administrative responsibility and the possibilities for its application.

Щодо доцільності інтерпретації адміністративного процесу через призму конфліктності юридичної природи

У статті досліджено конфліктну природу адміністративного процесу через призму аналізу правовідносин адміністративної юстиції та адміністративної відповідальності. Проаналізовано нормативну регламентацію та теоретичні трактування категорії “адміністративний процес”.