Типологія корупційних проявів в поліції

Lesko N. "Typology of corruption events in police"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розглянуто теоретичні аспекти типології корупційних проявів в поліції. Наголошується на існуванні корупційних ризиків, що впливають на ефективність діяльності органів поліції. Доведено, що запобігання корупційним ризикам це складний процес, оскільки не всі ризики можна ідентифікувати й оцінити, багато з них мають вірогідний характер. Розглянуто засади кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності поліцейських за вчинення корупційних правопорушень. Виокремлено та досліджено основні корупційні ризики під час проходження служби в органах Національної поліції. Запропоновано шляхи щодо мінімізації потенційних корупційних ризиків під час проходження служби в органах Національної поліції.
Підкреслено, що існують два основні підходи до визначення корупційних деліктів в державній службі: формування та нормативно-правове визначення переліку на основі суб’єктивних уявлень про корупцію; формулювання сутнісних ознак корупції. В антикорупційному законодавстві реалізується змішаний підхід, що включає наявність легальних дефініцій і затверджених переліків корупційних злочинів. Проте, легальна дефініція корупції, дана в ст. 1 Законі України «Про запобігання корупції», не має практичного застосування. Доцільно відмовитися від спроби визначити корупцію в законодавстві, оскільки точне та вичерпне визначення даного явища неможливо.
Запропоновано розрізняти корупційні правопорушення та правопорушення корупційного характеру. Корупційне правопорушення – це невиконання державним службовцем або іншою особою вимог, встановлених законодавством України про запобігання корупції. Корупційне правопорушення – це порушення службової дисципліни, що посягає на службові відносини в сфері протидії корупції. На відміну від корупційного правопорушення протиправне діяння, вчинене державним службовцям з метою отримання матеріальної вигоди для себе особисто або для третіх осіб, отримання або вимагання, вимога винагороди за виконання посадових обов’язків, являє собою правопорушення корупційного характеру. Таке правопорушення може бути кваліфіковано як злочин або як дисциплінарний проступок.

1. Shatrava, S. O. (2018.). Minimizatsiya koruptsiynykh ryzykiv pid chas prokhodzhennya sluzhby v orhanakh Natsionalʹnoyi politsiyi. [Minimizing corruption risks while serving in the National Police]. Verkhovenstvo prava. № 1. P. 42-49. [in Ukrainian]. 2. Kodeks povedinky posadovykh osib z pidtrymannya pravoporyadku (1979). Rezolyutsiya 34/169 Heneralʹnoyi Asambleyi OON. [Code of Conduct for Law Enforcement Officials]. Retrieved from: http: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282. (accessed 23.04.2020). 3. Mizhnarodnyy dosvid borotʹby z koruptsiyeyu v sektori bezpeky: vysnovky dlya Ukrayiny. Analitychna zapyska. Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ.[ International experience in the fight against corruption in the security sector: conclusions for Ukraine]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/en/node/1702. [in Ukrainian]. 4. Pro ratyfikatsiyu Tsyvilʹnoyi konventsiyi pro borotʹbu z koruptsiyeyu (2005). Zakon Ukrayiny vid 16.03.2005 r. № 2476-IV. [On ratification of the Civil Convention for the Suppression of Corruption]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. № 16. P. 266. 5. Pro zapobihannya koruptsiyi (2014). Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 r. № 1700-VII. [On the prevention of corruption]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. № 49. P. 2056. 6. Anhelenyuk, A.-M. YU., Kopyn, M. I. (2017). Koruptsiya sered pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv. Problemy vdoskonalennya diyalʹnosti pravookhoronnykh orhaniv shchodo vyyavlennya, poperedzhennya ta prypynennya koruptsiynykh proyaviv: materialy postiyno diyuchoho naukovo-praktychnoho seminaru (Lʹviv, 7 kvitnya 2017 r.). [Corruption among law enforcement officials]. Lʹviv: Lʹvivsʹkyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. P. 11-14. [in Ukrainian]. 7. Shevchuk, H. (2019). Pravovyy status upravlinnya z pytanʹ zapobihannya koruptsiyi ta provedennya lyustratsiyi v strukturi MVS Ukrayiny. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. [Legal status of the Corruption Prevention and Lustration Unit within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] № 8. P. 119-123. 8. Interesy sluzhby. Zakonodavstvo Ukrayiny. [Service interests. The legislation of Ukraine]. Retrieved from: http: // https://zakon.rada.gov.ua/rada/term/en/11418/sp?sp=:java-:max100. [in Ukrainian]. 9. Pro Natsionalʹnu politsiyu (2015). Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 r. № 580-VIII. [About the National Police] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. № 40-41. P. 379. 10. Kovaliv, M. V., Yesimov, S. S., Lozynsʹkyy, YU. R. (2018). Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyalʹnosti: navchalʹnyy posibnyk. [Legal regulation of law enforcement activities]. Lʹviv: LʹvDUVS. [in Ukrainian]. 11. Heyts, O. O. (2019) Publichno-pravovyy mekhanizm protydiyi koruptsiyi v Ukrayini. [Public Legal Mechanism for Combating Corruption in Ukraine]. dys. … kand.. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Dnipro. [in Ukrainian]. 12. Sereda, V. V., Kovaliv, M. V. Yesimov, S. S. (2017). Dystsyplinarne provadzhennya v orhanakh Natsionalʹnoyi politsiyi yak vyd administratyvno-yurysdyktsiynoyi diyalʹnosti. [Disciplinary proceedings in the bodies of the National Police as a type of administrative and jurisdictional activity]. Pivdennoukrayinsʹkyy pravnychyy chasopys. № 3. P. 129-133. [in Ukrainian]. 13. Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi roboty iz zapobihannya koruptsiyi yurydychnykh osib, shcho nalezhatʹ do sfery upravlinnya MVS (2019). [Guidelines for the organization of work to prevent corruption of legal entities belonging to the Ministry of Internal Affairs] Kyyiv: MVS Ukrayiny. [in Ukrainian].