Провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: ключові моменти

Автори:
1
Доцент кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

У даній статті буде розглянуто ключові моменти та проблемні питання, що стосуються здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Адже відповідальність за корупційні правопорушення і правопорушення, пов’язані з корупцію, та протидія їм за допомогою правоохоронної діяльності продовжує залишатись одним з елементів системи запобігання корупції. При цьому важливою складовою зазначеного механізму виступають норми, які встановлюють відповідальність за вчинення не лише власне корупційних діянь, а і відмінних від корупційних діянь, які є фоновими явищами, що зумовлюють виникнення корупції, а відтак протидія яким має здійснюватися як на законодавчому, так і на правозастосовному рівнях.

Враховуючи нижчий ступінь суспільної небезпеки правопорушень, пов’язаних з корупцією, порівняно з корупційними деліктами, за їх вчинення передбачено адміністративну відповідальність, регламентовану нормами, консолідованими в главі 13-А КУпАП. Останньою встановлено відповідальність за такі правопорушення, пов’язані з корупцією, як: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4); порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5); порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6); порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7); незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8); невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9), порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (ст. 172-9-1), порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля (ст. 172-9-2)4.

1. Ishchenko V. V. (2015). Deiaki pytannia zmistu ta obsiahu protsesualnykh prav deiakykh uchasnykiv provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia  [Some issues of the content and scope of procedural rights of some participants in proceedings on administrative offenses ]. Stan dotrymannia prav liudyny v umovakh suchasnosti:teoretychni ta praktychni aspekty. P. 63-65. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/8727. [in Ukrainian]. 

2. Instruktsiia z oformlennia materialiv pro administratyvni pravoporushennia v orhanakh politsii [Instruction on registration of materials on administrative offenses in police bodies] : zatverdzhena nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 6 lystopada 2015 roku № 1376.  Ofitsiinyi visnyk Ukrainy.  2015.  № 99. Art. 3405. [in Ukrainian].

3. Poriadok oformlennia protokoliv pro administratyvni pravoporushennia ta vnesennia prypysiv Natsionalnym ahentstvom z pytan zapobihannia koruptsii  [Procedure for drawing up protocols on administrative offenses and submitting instructions by the National Agency for the Prevention of Corruption ]: zatverdzhenyi rishenniam Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 9 chervnia 2016 roku № 5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy.  2016.  № 62.  Art. 2128. [in Ukrainian].

4. Khabarova T.V. (2017). Administratyvno-protsesualni zasady zapobihannia koruptsii v Ukraini [Administrative and procedural principles of corruption prevention in Ukraine] : dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv. 216 p. [in Ukrainian].

5. Hrabets I.N. (2005). Administratyvno-pravovi zasady diialnosti prokurora shchodo protydii administratyvnym pravoporushenniam, poviazanym z koruptsiieiu v Ukraini  [Administrative and legal bases of the prosecutor's activity on counteraction to administrative offenses related to corruption in Ukraine ] : avtoref. dys kand. yuryd. nauk. Kyiv.  20 p. [in Ukrainian].

6. Iatskiv I.I. (2011). Administratyvno-pravovi zasady protydii koruptsii v Ukraini   [Administrative and legal principles of anti-corruption in Ukraine ] : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Vidkrytyi mizhnar. un-t rozv. liudyny «Ukraina». K. 16 p. [in Ukrainian].

7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia diialnosti Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy ta Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii  [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Ensuring the Activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the National Agency for the Prevention of Corruption ] : Zakon Ukrainy vid 12 liutoho 2015 roku № 198-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19/ print1484673396547946. [in Ukrainian].

8. Pro utvorennia terytorialnoho orhanu Natsionalnoi politsii  [On the establishment of a territorial body of the National Police]  : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 zhovtnia 2015 roku № 830. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2015. № 84.  Art. 2810. [in Ukrainian].

9. Perelik upovnovazhenykh osib Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii [List of authorized persons of the National Agency for Prevention of Corruption] : zatverdzhenyi rishenniam Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 11 serpnia 2016 roku № 9 «Pro vyznachennia upovnovazhenykh osib Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii» (iz zminamy ta dopovnenniamy).Ofitsiinyi veb-sait Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii. URL: https://nazk.gov.ua/11-serpnya. [in Ukrainian].

10. Pozacherhove zasidannia NAZK, pryznachene na sohodni, ne vidbulosia u zviazku z vidsutnistiu kvorumu [The extraordinary meeting of the NAPC scheduled for today did not take place due to lack of quorum] . Ofitsiinyi veb-sait Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii. URL: https://nazk.gov.ua/news/pozachergove- zasidannya-nazk-pryznachene-na-sogodni-ne-vidbulosya-u-zvyazku-z-vidsutnistyu. [in Ukrainian].

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/proceedings-administrative-offenses-related Shai R. “Proceedings in administrative offenses related to corruption: key moments.”