advocacy

Особливості діяльності адвокатури в умовах воєнного стану

У зв’язку з  повномасштабним вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року по всій території нашої держави було введено воєнний стан. Російська агресія не лише ускладнила політичні, економічні та інші процеси всередині нашої країни, але й спричинила безліч змін у багатьох сферах суспільного життя, винятком не стала діяльність адвокатури України, що являє собою незалежний самоврядний інститут, який забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі.

Основоположні принципи адвокатської діяльності в країнах Європейського Союзу

«У суспільстві, заснованому на повазі до верховенства права, адвокат виконує особливу роль. Обов'язки адвоката не починаються і не закінчуються сумлінним виконанням своїх повноважень, покладених на нього/неї відповідно до закону. Адвокат повинен служити інтересам правосуддя, а також тих, чиї права та свободи він уповноважений відстоювати і захищати, крім того, обов'язків адвоката входить не лише відстоювати інтереси клієнта, але й бути радником клієнта.

Етичні норми у адвокатській діяльності: особливості дотримання та відповідальність за їх порушення

З’ясовано, що діяльність працівника юридичної професії базується на загальних моральних і морально-правових принципах гуманізму, справедливості, законності, патріотизму, незалежності, гласності та ін. В Україні, окрім професійних вимог, на законодавчому рівні закріплені етичні вимоги до адвокатської діяльності і до особи адвоката.

Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання

У цивілізованих демократичних державах невід'ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура.
У сучасних умовах, коли нагальним стає питання ефективного реформування правової системи держави, наближення її до європейських стандартів − стандартів країн із більш досконалою правосвідомістю та правовою культурою, постають проблемні питання становлення та розвитку правової допомоги як гарантiї правопорядку та законності в громадянському суспільстві в Україні.

До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні

Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самовря-
дування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту,
створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури.
Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування.
Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення
діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття

Загальні засади організації та функціонування адвокатури зарубіжних країн

Статтю присвячено визначенню загальних засад організації та функціонування адвокатури в зарубіжних країнах. Особливу увагу приділено аналізу первинних, вторинних та третинних рівнів, національних та наднаціональних стандартів правового забезпечення функціонування адвокатури в ЄС. З’ясовано загальні засади організації та функціонування адвокатури Великої Британії, Німеччини, Франції, США. Окрему увагу присвячено становленню інституту адвокатури в сучасних розвинутих державах.

Шляхи удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні

Здійснено теоретичний аналіз шляхів удосконалення організаційних формадвокатського самоврядування в Україні. Досліджено, що адвокатське самоврядуванняє чітким показником розвитку інституту адвокатури, міцної й незалежної адвокатськоїкорпорації.

Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування

Принципи  адвокатури  мають  незаперечне  значення  для  характеристики  фун-кціональних  та  організаційних  основ  адвокатури,  адже  вони  виступають  основопо-ложними  засадами,  що  визначають  сутність  адвокатури  та  адвокатської  діяльності. 
Принципи  адвокатури  дають  змогу  дослідити  функціональні  та  організаційні  основи
адвокатури  через  закріплену  у  законодавстві  систему  ідей,  кожна  з  яких  відображає
якесь  окремо  визначене  начало,  а  у  сукупності  характеризує  увесь інститут  адвокатури. 

Moral basis of activity in Ukraine and EU institute of law in Ukraine and the EU

In the article, the peculiarities of the formation of the moral principles of the Institute of
Advocacy in Ukraine and the EU are analyzed in a comprehensive way, based on a thorough
analysis of a large array of source bases. The content of advocacy ethics is defined: the lawyer
protects the interests of his client; uses only those means and methods of protection provided
for by law; He possesses such qualities of his profession that should not spoil his image. The

Historical and legal analysis refutation suspicion (charges) in the context of protection functions in criminal proceedings

The article is devoted to the historical legal research of a specific form of criminal protection meaning refutation of suspicion (accusation). It is accentuated the need of a retrospective experience combination taking into account advocacy and prosecution. Besides, there are emphasized key elements in the formation of the refutation process in criminal proceedings.