база даних

Граматика мови опису завдань на генерування баз даних

Засобами алгебри секвенційних алгоритмів описано розроблені синтаксис і семантику мови опису завдань на створення бази даних.

By means of sequential algebra algorithms described are designed syntax and semantice describing tasks on a database.

КАРТОГРАФІЯ П’ЯТИКУТНИХ БАШТ ЄВРОПИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМИ «ЛИЦАРСЬКОЇ ВЕЖІ» МЕДЖИБІЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ

У статті розглядається важливість картографічного методу для дослідження п'ятикутних башт Європи, зокрема «Лицарської вежі» Меджибізької фортеці. Використання картографічних методів дозволяє зрозуміти історичні та архітектурні особливості цих фортифікаційних споруд, вивчати їхнє географічне розташування та взаємозв'язок з іншими об'єктами. Робота включає аналіз історичних джерел, архітектурних досліджень та географічних даних для створення детальної картографічної моделі розповсюдження цих башт. 

Client-Server Library Index Automation System

The goal of the work is to develop a client-server software system for library index automation, which consists of the user interface, presented as a web page, back-end server layer, and database. The problem of developing a library index automation system has been considered. The developed structure of the library index automation system has been presented. The structure of the library index automation system database has been proposed. The features of designing the user interface of the library index automation system have been considered.

Features of Development and Analysis of REST Systems

The paper analyzes and presents the architecture of REST systems construction. What is the REST API and why it should be used? It describes the basic principles for what the system could be called Restful. Examples of REST-like systems, their comparison, advantages, and disadvantages of REST, and why this particular architecture was chosen, have been given. It aims at which technologies can be used for the REST system, etc.

ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ

В сучасних умовах розвитку суспільства, зростання ступеня та темпів інтеграції досягнень інформаційних технологій у галузі людського життя традиційні підходи побудови інформаційних систем стають надто громіздкими або перестають бути ефективними. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є розроблення систем, що базуються на знаннях. Робота присвячена онтологічному моделюванню нової предметної області "організація подорожей". Розглядається онтологія у контексті обміну знаннями. Створена онтологія подорожей є доволі сучасною та актуальною на сьогоднішній день.

Software System for Monitoring the Situation in the Settlement

The goal of the work is to develop the software system of monitoring of a situation in the settlement. It consists of the user interface which is presented as a mobile application and the server. This paper describes the process of developing a client-server software system in stages using the latest technologies which will be relevant and easy to maintain in the future.

Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн

У роботі наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, яка включає в себе інтерфейс користувача та сервер, який поділяється на три сервіси. Також, здійснено тестування даної системи на швидкодію та продуктивність системи.

GLOBAL ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM

This article reveals the problems of creating a monitoring system to assess the ecological state of the environment of the selected area. An information model of the system has been developed, which takes into account the parameters of air, surface water, and soil pollution. The main components of the system, including the logical model of the database, have been designed and implemented. To assess the state of the environment according to the selected pollution parameters, the fuzzy logic model is constructed.

Підвищення швидкості роботи веб-додатків

Односторінкові веб-додатки — це технологія веб-додатка, яка складається з однієї веб- сторінки, яка взаємодіє з користувачем, динамічно генеруючи поточну сторінку, а не завантажує цілі нові сторінки з сервера. Наведено методику створення веб-додатка на основі SPA технології (односторінковий веб-додаток) як метод підвищення швидкості роботи веб-додатків на основі використання сучасних фреймворків, інструментів та засобів розроблення клієнтської та серверної частини односторінкового веб-додатка.

Продукти ГІС-технологій для підвищення туристичної привабливості дестинації (на прикладі Чернігівської області

Мета цієї роботи – аналіз продуктів ГІС-технологій, покликаних підвищувати туристичну привабливість дестинації, дослідження можливостей ГІС-технологій при формуванні туристичного продукту. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності застосування інноваційних підходів до використання ГІС-технологій при розробленні національних туристичних продуктів. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні статистичного методу обробки даних, картографічного методу дослідження з застосуванням ГІС та методу просторового аналізу.