база даних

Design and Implementation of an Information System for Self-Control of Bronchial Asthma by Patients

The aim of this article is to develop information system for people with bronchial asthma. The main function of the information system described in the article is enabling self- control of bronchial asthma by patients. By controlling asthma correctly, patients can reduce the symptoms of asthma. The most important task solved before the information system design was a selection of the asthma parameters which can be monitored and implemented in it. The information system consists of two main elements: a database and an application.

Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження

Досліджено принципи побудови систем спостереження та розпізнавання об’єктів. Наведено класифікацію способів розпізнавання людських облич. Проаналізовано роботу мережі прогресивного калібрування (ПКМ) для розпізнавання людських облич. Розроблено алгоритм розпізнавання облич, створено програмну систему розпізнавання облич і проведено її тестування.

Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем. Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни в її структурі при переході на інші платформи.

Problems of Designing a Control Systemfor Decision Making Systems of Cyberphysical Systems

This work deals with the development of a structural model of decision-making tools for cyberphysical systems and with the development of a control system of decision-making tools for cyberphysics systems. The main difficulties in developing decision-making tools have been considered and analyzed. A structural model of decision making tools for cyberphysical systems and its characteristics has been considered. The estimation of hardware costs for the implementation of decision-making tools of cyberphysical systems has been made.

Інформаційна система державного управління та актуальність її впровадження в Україні

Доведено важливість використання сучасних програмно-технічних засобів у
житті громадянина і держави. Розглянуто питання інтеграції інформаційних
технологій і досягнень комп’ютерної техніки у процеси діяльності державних
органів у різних сферах, наведено приклади доступних громадянам України
електронних ресурсів, що допомагають вирішувати питання взаємодії громадянина
і держави, проаналізовано їхні переваги і недоліки. Визначено проблеми, які
притаманні функціонуванню державних органів в Україні, які можуть бути

Парсинг тексту термінологічних словників

Окреслено коло завдань, підходів і етапів розроблення технології парсинга тексту
багатомовного тлумачного термінологічного словника. Дослідження проведено для
“Словника української біологічної термінології”. Серед усього словникового розмаїття
цей словник обрано тому, що термінологічні словники надають лексико-семантичну
базу для подальшого створення систем інтелектуального опрацювання фахових текстів,
у яких подається інформація з тих чи інших предметних галузей. Ця термінографічна

Cyber-Physical System of Parking Lot Operation

Multilevel structure of cyber physical parking lot operation system. Classification of the ways of driver identification has been given. The functions and algorithms of parking lot equipment unit’s work have been described. The succession of cars entering the parking lot has been shown. Structural scheme of parking equipment control board has been suggested. The calculation methods of the configuration parameters for cyber physical parking lots operation system have been produced.

Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах

Для управління процесом набуття знань та ефективного їх використання в інтелектуальних системах використовують контекстозалежні методи. Проана¬лізовано різні визначення контексту та узагальнено його властивості для системи з агентом, що приймає рішення. Наведено порівняння формальних моделей подання та опрацювання контекстозалежних даних, а також методів логічного виведення та розумування в інтелектуальних системах, що враховують контекст. Проаналізовано використання контексту в системах із ситуаційною обізнаністю.

Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем

Розглянуто проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами інформації з використанням баз даних. Наведено модель сховища даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел при створенні системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем.

Прототип інтернет-доступної системи збору та обробки даних геодинамічного моніторингу

Представлено створену інтернет-доступну багатоклієнтську систему опрацювання даних геодинамічного моніторингу. Її реалізовано на мові програмування Java у вигляді інтерактивної веб-сторінки, яка може розміщуватися як на власному сервері організації-замовника розробки (Карпатського відділення інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України), так і на загальнодоступних інтернет-серверах. Функціонально програмний комплекс складається з таких модулів: модуль прийому геофізичної інформації; модуль бази даних; клієнтські модулі; модуль адміністратора системи.