база даних

Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction

Запропонована структурна модель інформаційної інтеграції даних про елементи інтерфейсу користувача програмного забезпечення (різних графічних представлень, властивостей та параметрів, та їх мультиреалізації програмними кодами різними мовами тощо) із структурними модулями засобів фіксування на накопичення даних про інтерактивні взаємодій користувачів з інтерфейсом.

Сучасний стан та перспективи розвитку сейсмологічних досліджень в Карпатському регіоні України

Наведено коротку історію проведення сейсмологічних спостережень в Карпатському регіоні, обґрунтовано необхідність вдосконалення сейсмічної апаратури та автоматизації обробки отриманих даних. Приведено перелік діючих сейсмічних станцій, їх обладнання та основні параметри, схему розташування. Дано перелік задач, які вирішуються за допомогою отриманих матеріалів сейсмологічних спостережень. Вказано основні напрямки модернізації апаратних засобів отримання сейсмічної інформації, зв’язку, програмного забезпечення.

Криворізький землетрус 14 січня 2011 року як локальний наслідок сейсмотектонічних і техногенниих процесів

Подано результати проведеного аналізу записів зареєстрованої сейсмічної події, що відбулась 14.01.2011 р. у м. Кривий Ріг, та аргументи на користь визначення цієї події як землетрусу.

Application of mathematical models for improvement of “cloud” data processes organization

The paper presents the main approaches to distributed organization of data in computer networks processing and organization of distributed applications. The main approaches to organization of distributed computing systems are described. The conception of GRID computing and comparative analysis of technologies and architectures of "cloud computing" and GRID systems creation are outlined. The estimations of the advantages and disadvantages of computing processes in web-systems are presented. The analysis of analytical models of cloud computing nodes is made.

Vending Cyber Physical Systems Architecture

In this work organization and principles of multilevel vending cyber physical systems (VCPS) development have been examined. VCPS purposes and functions on each level as well as interlevel interaction have been described, as well as the classification of vending machines has been offered. The results of analytical system work have been shown graphically.

Automation of technological processes of assembly modules

The methods of the development of technological modular processes to assemble the article parts of various types are described in this article. Features consist in the creation of an open general database to determine groups of objects that will be assembled by a modular technological process. Depending on the task, design can have technological, organizational, construction or economic related areas.

Концептуальна модель бази даних збірки М.Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше"

One of the tasks of preserving the cultural heritage in Ukraine is the digitalization of the national achievements in the sphere of culture and art which include many lexicographic works. One of their electronic forms is a lexicographic database. The collection “Ukrainian adages, proverbs and the like” by M. Nomys belongs to such national achievements. The article is dedicated to the construction of a conceptual model of the database for this collection.

Інтеграція інформаційної системи бібліотеки у інформаційне середовище ВНЗ

The authors reviewed the task, technology, and algorithms for integration of library information systems with information systems of the university. The paper describes technological issues of the development and implementation of web-module for automated analysis of books availability for the university educational process.