безпека

Дослідження тенденцій розвитку ринку вищої освіти в умовах війни

Досліджено специфіку функціонування ринку освітніх послуг та попит на вищу освіту в умовах війни. Здійснено оцінювання частки випускників закладів загальної се- редньої освіти, фахової передвищої освіти, студентів, що вдруге вступили до ЗВО, серед загальної кількості абітурієнтів 2018–2021 років. Проаналізовано державні видатки на сферу освіти та їхній вплив на зміну кількості абітурієнтів, що навчаються за державним замовленням. Підтверджено тенденцію до підвищення попиту на заклади фахової передвищої освіти через зміну вимог та дисбаланс на ринку праці.

Фінансова безпека як обєкт фінансових кримінальних правопорушень

У статті на підставі комплексного системного аналізу в умовах реформування економіки розглядається фінансова безпека як об'єкт фінансових кримінальних правопорушень. У дослідженні використано еволюційний, формально-юридичний та порівняльно-правовий методи дослідження кримінально-правових явищ. Заходи кримінально-правового захисту фінансової системи країни у даний час не ефективні, не враховують зміни, які відбуваються у сфері фінансової діяльності держави, що призводить до зміни об’єкта фінансових кримінальних правопорушень. Це зумовлює актуальність дослідження.

Посилення військового потенціалу держав Бухарестської дев'ятки в контексті російсько-української війни (Оглядова стаття)

У статті увагу сфокусовано на аналізу причин посилення військового потенціалу держав Бухарестської дев’ятки (Б9) в контексті збройної агресії рф проти України. Висвітлено цілі консолідування країн Центрально-Східної Європи для співпраці у рамках Бухарестського формату. Визначено передумови для змін у видатках на оборону в межах НАТО, які спричинені російсько-українською війною. Досліджено реакцію Північноатлантичного альянсу на широкомасштабне вторгнення росії в Україну.

Правові положення щодо втручання у приватне життя в кримінальному процесуальному праві

 У Кримінальному процесуальному кодексі України виділяють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Саме до негласних розшуковий дії належить – втручання у приватне спілкування. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу. Стаття присвячена проблемі визначення поняття, змісту та межі втручання у приватне життя у кримінально процесуальному праві. Значна увага приділяється правовій регламентації видів втручання у приватне життя та їх особливості.

Адміністративне законодавство як один із різновидів правового захисту безпеки населення України

Проблема безпеки була і залишається актуальною у всі історичні епохи розвитку людства та держав. Філософи у різні часи стверджували, що закріплені у законах права людини є одним із надійних інструментів, за допомогою яких забезпечується безпека людини.

Адміністративно-правова оцінка недостовірної, перекрученої, фальшивої інформації про факти.

У статті розглянуто питання використання в адміністративному законодавстві слів іншомовного походження, якими досить часто свідомо чи несвідомо замінюють слова української мови, що негативно впливає на пояснення правових відносин та їх правове регулювання. Зазначено, що неперевірені факти оприлюднюються через засоби масової інформації, що спонукає здійснювати їх перевірку шляхом встановлення реальної наявності того чи іншого факту та його правової оцінки.

Основні загрози розвитку та безпеки суспільства в сучасній Україні

У статті визначено, що сьогодні в силу неефективного соціально-економічного розвитку України та присутності численних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу існують реальні загрози, що створюють небезпеку розвитку економічно важливих показників розвитку держави і призводять до поглиблення кризи.

Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

До питання про євроатлантичну інтеграцію України

Висвітлено процес розвитку взаємовідносин України з НАТО в умовах позаблокового стану України, прагнення України набути членство в НАТО, стан взаємовідносин в умовах російсько-української війни.

Ключові тенденції розвитку митних систем в умовах глобалізації та європейської інтеграції

Досліджено вплив глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на формування, функціонування та розвиток митних систем різних країн світу. Ідентифіковано і проаналізовано сучасні та перспективні тенденції розвитку митних органів у глобальному та зокрема європейському середовищі. На підставі отриманих результатів дослідження обґрунтовано уніфіковане функціональне призначення митних органів у контексті формування єдиного митного простору.