цифрові технології

Тенденції розвитку та перспективи активізації збуту суб’єктів страхового ринку України

Дослідження свідчать, що протягом 2018–2021 рр. спостерігалися позитивні зрушення на ринку страхових продуктів України щодо основних показників його розвитку. Проте в умовах пандемії, воєнного стану суттєво змінилися умови функціонування вітчизняних страхових компаній, внаслідок чого вони оновили пропонований асортимент своїх продуктів. Також зросло значення їх реалізації онлайн, зокрема з використанням мобільного додатку. Він найчастіше використовується щодо продуктів страхування майна з високою частотою дрібних пошкоджень.

Діджиталізація та її роль у діяльності українських підприємств

Розглянуто поняття діджиталізації та її впровадження на підприємстві задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Здійснено контент-аналіз терміна «діджиталізація». Згідно із баченням авторів, «діджиталізація» – це процес використання, систематизації, оброблення вхідної інформації у цифровому форматі та результат удосконалення обслуговування клієнтів у бізнес-середовищі.

ПОТЕНЦІАЛ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА

У статті досліджено методологічні аспекти управління процесом логістичного обслуговування клієнтів підприємств під кутом удосконалення потенціалу його діджиталізації. Встановлено, що потенціал оцифрування логістичних процесів знаходить свій вияв, насамперед, у збільшенні швидкості та ефективності управління, можливості своєчасної корекції загроз та ризиків, які виникають та у полегшенні аналітичної обробки та отримання більш точної оцінки великих масивів інформації.

Нормативно-правове регулювання впровадження та використання цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг

Досліджено нормативно-правове регулювання впровадження цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг. Проаналізовано закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють використання цифрових технологій у сфері надання послуг. Виявлено проблемні аспекти та перспективні напрямки розвитку системи законодавства.