Тенденції розвитку та перспективи активізації збуту суб’єктів страхового ринку України

2022;
: cc. 253 - 265
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Дослідження свідчать, що протягом 2018–2021 рр. спостерігалися позитивні зрушення на ринку страхових продуктів України щодо основних показників його розвитку. Проте в умовах пандемії, воєнного стану суттєво змінилися умови функціонування вітчизняних страхових компаній, внаслідок чого вони оновили пропонований асортимент своїх продуктів. Також зросло значення їх реалізації онлайн, зокрема з використанням мобільного додатку. Він найчастіше використовується щодо продуктів страхування майна з високою частотою дрібних пошкоджень. Визначено, що сьогодні мобільні додатки для збуту страхових продуктів використовує лише невелика кількість страховиків, і вони мають обмежену кількість функцій. Рекомендованими основними функціями мобільного додатку страховика є: пошук інформації клієнтом; придбання страхового продукту; обслуговування страхових полісів та їх поновлення; врегулювання страхового випадку; обслуговування збитків.

 1. Кузьо Н. Є., Косар Н. С., Білик І. І. (2021). Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку ринку страхових продуктів. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки  (галузевий  та  територіальний  аспекти)  :  моногр.  /  за  ред.  Л.  М.  Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Пороги. С. 431–447.
 2. Онісіфорова В. Ю., Болотова Т. М., Остапенко Л. О. (2018). Аналіз ринку страхових послуг України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, № 2. С. 137–149. https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.137.
 3. Рудь І. Ю., Кондрацька К. В. (2019). Страховий ринок України: аналіз та перспективи розвитку. ​Науковий вісник Ужгородського національного університету, вип. 23, част. 2. С. 87–91.
 4. Зайченко К. С., Дзюбенко В. М. (2019). Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку. Приазовський економічний вісник, вип. 5(16). С. 270–275. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-46.
 5. Лащик І., Кондрат І., Віблий П., Білець В. (2020). Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку. Галицький економічний вісник, № 5 (66). С. 105–112. https://doi.org/10.33108/ galicianvisnyk_tntu2020.05.105.
 6. Білик  І.  І.,  Косар  Н.  С.  (2018).  Інновації  комплексу  маркетингу  страхової  компанії  на  ринку. Приазовський економічний вісник, № 1 (06). С. 37–42. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/ 2018/1_06_uk/9.pdf.
 7. Клапків Ю. М. (2020). Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку : моногр. Тернопіль: ТНЕУ. 568 с.
 8. Шубенко І. А. (2020). Тенденції діджиталізації на страховому ринку України. Бізнес Інформ, № 2. C. 273–279.
 9. Приказюк Н., Марченко К. (2022). Маркетингові стратегії страховиків в умовах діджита- лізації: сучасна практика та перспективи розвитку. Економічний аналіз, т. 32, № 1. С. 236–247. https://doi.org/10.35774/econa2022.01.236.
 10. Дем’янчук М. А., Гуржий К. С. (2018). Трансформація страхового ринку в умовах розвитку цифрових технологій. Інфраструктура ринку. Вип. 25. С. 272–278. URL: http://www.market- infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/46.pdf.
 11. Соколова А. М., Гапон Т. О. (2021). Перспективи розвитку ринку страхових послуг в умовах цифровізації.                      URL:           http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10601/1/%D0%A1%D0% BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf.
 12. Шишпанова Н. О., Копайгора О. О. (2021). Проблемні тенденції та напрями регулювання страхового ринку України в умовах трансформаційних змін. Інвестиції: практика та досвід, № 10. С. 76–82. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.10.76.
 13. Підсумки страхового ринку України за 9 місяців 2021 року. URL: https://insa.com.ua/blog/pidsumky-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-9-misyatsiv-2021-roku.
 14. Страховий ринок України: квітень–червень 2022. URL: https://insa.com.ua/blog/strahovyj-rynok- ukrayiny-kviten-cherven-2022.
 15. Ролінський О. В., Улянич Ю. В. (2021). Візуалізація даних та фінансова безпека на страховому ринку України. Агросвіт, № 16. С. 45–51. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.16.45.
 16. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#4.
 17. Рейтинг надійності страхових компаній України. URL: https://mind.ua/publications/20228044- rejting-strahovih-kompanij-2021.
 18. Гончаренко І. Г., Дудченко Н. В. (2021). Загрози та перспективи розвитку страхових компаній України у період пандемії COVID-19. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, № 3 (120). С. 108–113. https://doi.org/10.32840/1814-1161/2021-3-17.
 19. Страхування у 2021 році. URL: https://krayina.com/blog/news/ strakhuvannya-u-2021-rotsi.
 20. Заволока Ю. М., Єфременко А. Г., Малашенко Ю. А. (2020). Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації. Економіка та держава, № 6. С. 102– 106. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.6.102.
 21. Офіційний сайт ПрАТ “Страхова компанія “АРКС””. URL: https://arx.com.ua/publichna-ta- finansova-informatsiya.
 22. Офіційний сайт ПрАТ “Інго Україна”. URL: https://ingo.ua.
 23. Офіційний сайт ПрАТ “Страхова компанія “УНІКА””. URL: https://uniqa.ua/buy/mobile-app- myuniqa.
 24. Клапків Ю. М. (2018). Мобільні додатки в онлайн дистрибуції страхових послуг. Наукові праці Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, т. 312, вип. 300. С. 42–47.
 25. Заколодяжний В. О. (2017). Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності. Економіка та держава, № 5. С. 89–92.
 26. Cholewiński A. (2018). Internet ubezpieczeniach. URL: http://www.emarketing.pl/artyk/ artyk39.php.