державне регулювання

Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців збройних сил України та створення інституту військового капеланства

Досліджено теоретичні засади та запропоновано шляхи удосконалення процесу державного регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців Збройних сил України та створення інституту військового капеланства.

Удосконалення правового механізму державного регулювання в екологічній сфері України

Тотальна глобалізація та індустріалізація сучасного суспільства зумовлює проблему забруднення навколишнього середовища й вимагає забезпечення раціонального природокористування. Ці процеси потребують від державних інституцій ефективного контролю та нагляду, впровадження попереджувальних природоохоронних заходів, розробки методів раціонального використання природних ресурсів та екологічно чистих технологій. Досліджено нормативно-правове регулювання функціонування інституту громадських інспекторів в екологічній сфері.

Прогнозування показників сталого розвитку України

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

Основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Визначено основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу. Доведено, що в сучасних умовах, із урахуванням світового та національного розвитку, ринкові регулятори функціонування паливно-енергетичного комплексу обов’язково вміщують у собі елементи державного адміністрування. Виявлено основні структурні елементи механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Визначено роль інвестиційної та інноваційної політики держави у забезпеченні умов сталого розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

ECOLOGICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF ALCOHOL INDUSTRY ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

At the present stage of development, the entire world industry has faced the problem of rational use of renewable natural resources, in particular the most efficient ways of wastewater treatment and the use of accumulated waste in the production process as a secondary raw material.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IT-СФЕРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті показано роль, значення і особливості ІT–сфери в сучасній ринковій економіці. Автори намагаються з’ясувати основні причини зростання галузі, а також виявити ті проблеми, які все ще гальмують її розвиток.

State Regulation and Strategic Development Management of Enterprises of State Sector: Methods and Mechanisms Improvement

In this article, conceptual frameworks and practically used regulating instruments, methods and mechanisms of state regulation of strategic development of public interest enterprises of the national economy are summarized and analyzed. The matter of concepts, which form specifically directed towards strategic development of bodies of state administration in modern world’s usage, are evaluated from the perspective of Ukrainian economy.

Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід

Розглянуто проблеми розвитку політичних партій та їх фінансової спроможності.
Проаналізовано український та зарубіжний досвід здійснення державного фінансування
політичних партій. Висвітлено загальні принципи державного фінансування політичних
партій. Виявлено недоліки системи державного фінансування політичних партій та
запропоновано шляхи вдосконалення українського законодавства.

University Policy as an Object of Harmonious Development and State Regulation

The article proposes the concept of harmonious development and state regulation of the activities of higher education institutions with the aim of its adaptation in the system of higher education in Ukraine. The preconditions that lead to the development and introduction of a qualitatively new way of development of higher education are outlined. The main characteristics of the harmonious path of development are presented. As an example, the harmonious functioning of the Shanghai International Studies University is considered.

Organization of the market of housing and communal services state regulation in Ukraine

Market of housing and communal services in modern conditions develop under the influence of new factors caused the development of transformation processes in the economy. Crucial social factors leads to features organization of state regulation on the housing and communal services. The main criteria are the quality of public service and environmental factors, which are preferred as opposed to purely economic factors.