державні службовці

Корупція в Україні як результат системного неефективного державного управління

У статті аналізується корупція як результат неефективного державного управління в нашій країні. Зазначено, що саме держава зобов’язана здійснювати цілеспрямовану діяльність щодо боротьби з корупцією на всіх рівнях державної влади шляхом створення державно-правового механізму з викорінення корупції, усунення передумов її існування через впровадження системи превентивних заходів, як правових так і організаційних.

Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління

Розглянуто актуальні питання формування корпоративної культури в умовах реформування системи державного управління. На засадах вивчення та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних та зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури.

Адаптація персоналу державної служби

Розглянуто теоретичні засади адаптації державних службовців. Наведено визначення поняття «адаптація» у науковій літературі та дано авторське визначення адаптації державних службовців. Визначено основні етапи адаптації та надано практичні рекомендації щодо організації цього процесу в органах державної влади.

Problems and Prospects of Training Civil Servants in Contemporary Ukrainian Realities

The purpose of the article is to identify the main problems in the basic and advanced training of civil servants. Using a retrospective review and taking into account the current situation, develop a strategic plan for further action to improve the system of training of civil servants. Outline priority areas and forms of advanced training of existing staff and basic training of new civil servants to meet the needs of highly qualified and competitive staff.

Правові засади професійного навчання державних службовців України

Розкрито теоретичні та практичні аспекти адміністративного права, які регу- люють проблеми, пов’язані із професійним навчанням державних службовців України. Проаналізовано етапи реформування державної служби та відповідного навчання державних службовців. Доведено, що професійне навчання державних службовців є одним із важливих напрямів у системі кадрового забезпечення державного управління високоефективними та компетентними кадрами. Саме професійне навчання є підґрунтям підвищення ефективності діяльності державного апарату в Україні.

Формування державної кадрової політики у правоохоронній сфері України

Розглянуто  державну кадрову політику в правоохоронній сфері як важливий чинник розвитку суспільства та елемент саморегуляції життєдіяльності населення, формування державної кадрової політики як системи публічних органів кадрової сфери.