деструкція

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF CIVIL PROTECTION BY THE DESIGN OPTIMIZING: THE REVIEW

Due to today's conditions, it is necessary to reconsider the purpose of buildings and structures that use a significant number of reinforced concrete elements subjected to complex stress-strain states. The researchers are faced with the task of determining the residual bearing capacity of an element with uneven damage, which will allow choosing the most optimal option for calculating and selecting materials.

АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ ОДНОРОДИННИХ БУДИНКІВ, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

При регулярних обстрілах міст, сіл, зруйновано та пошкоджено значну частину однородинних будинків по всій Україні. В статті проведений візуальний аналіз руйнацій приватного житла та визначені архітектурно-констуктивні рішення, які при новому будівництві  можуть зробити будинок більш надійим та безпечнішим для проживання в умовах війни. У ході дослідження використано методи порівняльного аналізу. Стаття може використовуватись як рекомендаційний матеріал для проектування нового приватного житла.

Кореляція між діаметром мікроорганізмів та ефективністю руйнування мікроорганізмів за умов газ/кавітація

Виконано порівняння значеннь ефективних констант швидкості знищення мікроорганізмів (kd), залежно від діаметру клітин та природи газу, барботованого за умов кавітації. Ефективність руйнування клітин за Ar / US більша в 2-2,5 рази порівняно з He / US, O2 / US та CO2 / US. Клітини дріжджів руйнуються швидше у порівнянні з бактеріями (kd (клітини дріжджів) >> kd (клітини бактерій)), що пояснюється розміром клітини. Стійкість клітини за умов кавітації обернено пропорційна її діаметру.

Встановлення ефективної природи газу на руйнування різних мікроорганізмів під дією кавітації

Досліджено знезараження води від бактерій роду Diplococcus, S.lutea, B.cereus, Ps.fluorescens та дріжджів Sacch.cerevisiae за одночасної дії газ/УЗ як мікроорганізми, які були визначені в природних та стічних водах в домінуючій кількості. Встановлені відносні ряди ефективного руйнування клітин під дією газ/УЗ. Найбільша ефективність знищення мікроорганізмів було досягнуто під дією Ar/УЗ, порівняно з Не/УЗ, СО2/УЗ і О2/УЗ що пояснюється властивостями газу, здатними впливати на сонохімічну активність.

Вплив антиоксидантів на стабільність пекополімеру до термоокиснювальної дії

Досліджено вплив стабілізаторів – донорів гідрогену – на процеси термоокиснювальної деструкції пекополімеру. Показано, що ірганокс не здійснює стабілізуючої дії на пекополімер, а меламін слабо уповільнює деструктивні процеси. Встановлено, що суміш ірганоксу та меламіну виявляють синергічний стабілізуючий ефект і за оптимального співвідношення вони можуть бути використані для запобігання небажаних термоокиснювальних процесів при приготування пекополімера.

COLLAPSING OF THE REINFORCED CONCRETE ROOF BEEM DESIGNED FOR THE INDUSTRIAL BUILDDING. ITS CAUSES, WORKING CONDITIONS AND CONDITIONS FOR SAFETY OF REMAINING ROOF BEAMS

The project of the production house features the design of concrete roof. The roof is composed of typical precast reinforced concrete beams: single-slope (for ending spans) and double-slope (for middle span). The beam types are БО9 and БД9 accordingly, spanning over 9.0 m, designed for a typical ПК-01-05 series “Reinforced precast concrete load bearing structure for roofing with rolled-on surface” (issue 1 – beams). The article presents the results of collapsed reinforced concrete roof beam exploration.

ENHANCEMENT OF ENVIRONMENTAL SECURITY OF DESTRUCTION PROCESSES OF WATER POLLUTANTS IN ECOSYSTEMS OF WATER TREATMENT PLANTS

At present, mechanical, chemical, biochemical and physicochemical methods of cleaning are developed and efficiently used to protect water bodies from sewage pollution. The methods of biochemical wastewater purification from organic contaminants with the use of activated sludge have received the highest recognition. Getting of additional nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) and other trophic precursors into the aquatic ecosystem directly leads to immediate biohydrogenase reaction of increase in the number and biomass of the primary producers of organic matter.

Проблема девіацій у правовій системі соціокультурних змін

У статті на основі ґрунтовного аналізу наукових праць висвітлено проблему девіацій у правовій системі соціокультурних змін. З’ясовано, що феномен девіантності амбівалентний за своєю природою і може означати як негативні, так і позитивні соціальні зміни. У науковій літературі відхилення поділяють на первинні та вторинні. Ті з них, що з погляду суспільства є незначними, вважаються первинними, а суб’єкти, котрі їх учиняють, не кваліфікуються як девіанти, бо не порушують соціальних норм.

дослідження процесу знешкодження рідких відходів виробництва олефінів розчинами натрію гіпохлориту

Досліджено вплив співвідношення органічних сполук алкенового та аренового рядів як компонентів стічних вод виробництва олефінів, загальний вміст яких виражений величиною хімічного споживання кисню, з натрію гіпохлоритом як рідким відходом виробництва каустичної соди і хлору. Встановлено принципову можливість взаємного знешкодження рідких відходів та стічних вод. Здійснення процесу в кавітаційному полі дає змогу істотно скоротити тривалість процесу та зменшити співвідношення між натрію гіпохлоритом та органічними сполуками.