ефективність

Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел

Наведено оцінку ефективності вітроелектростанції в умовах Карпатського регіону на основі даних з відкритих джерел та розрахунки техніко-економічних показників електростанції.

Computer testing as innovative tool of measuring knowledge of english

Розглянуто питання підвищення ефективності вимірювання знань англійської мови у слухачів мовних курсів за допомогою залучення комп’ютерного тестування. Досліджено теоретичні та методичні аспекти комп’ютерного тестування. Обґрунтовано зміст і форму комп’ютерного вимірювання знань та описано алгоритм його застосування. Описано аналітичне дослідження щодо кількості осіб, які пройшли тест та були зараховані на навчання, а також проаналізовано точність тестування.

Evaluation efficiency of information provision of innovative projects

Under the effectiveness of information provision of innovative projects should be understood as the optimum correlation between the result of using system of information provision and the spending for it’s purchase, installation, workpiece, exploitation as well as the correspondence of functional characteristics to the defined purpose and objectives. Today there is no single unified approach to evaluation the effectiveness of the implementation of information provision, as there is no industry standard information provision.

Розширення технологічних можливостей зубофрезерних обкочувальних верстатів для нарізання конічних коліс на основі радіально-колового способу

Розроблено новий спосіб нарізання конічних зубчастих коліс дисковою фрезою на зубофрезерному верстаті, що ґрунтується на радіально-коловому способі зубофрезерування. Розраховано параметри налагодження робочих рухів верстата для отримання конічних коліс з заданими параметрами. Показано переваги способу та можливість його широкого використання.

ІННОВАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Висвітлено можливості інноваційного наповнення організування виробничої діяльності промислових підприємств, серед яких: дбайливе виробництво, теорія обмежень та інші заходи. Показано сферу та межі застосування показника загальної ефективності обладнання. Розглянуто взаємозв’язок між показником загальної ефективності обладнання та енергоефективністю виробництва. Охарактеризовано види втрат у виробничому процесі, показано, як ці втрати впливають на рівень та ефективність споживання енергії.

Gears with Asymmetric Tooth Profiles and New Alternative Method of Their Manufacturing

The article presents a new gears cutting process – radial circular generating method and describes its multiple benefits for manufacturers of transmissions. The overall increase of efficiency is realized due to using a simple tool and the conventional gear tool machine for cutting gears of different types. In particular, this new method was used for cutting gears with the asymmetric profiles of wheel teeth, which allows considerably amplifying power transmission density, increasing load capacity, and reducing size and weight.

Optimization of Structure of Sorting Vibratory Separators

The problem of substantiation of operational efficiency of vibratory separators designed on the basis of vibratory hopper feeders with electromagnetic vibrations exciters and with conic working bowls is considered in the article. The complex of factors influencing the accuracy and productiveness of separation of coins and disk-shaped products on two or more fractions is overviewed. New models of structures for the effective solution of separation problems are proposed.

Justification of Efficiency of Elliptical Gear Train in Device for Speed Changes Management

The article analyses the functioning of epicyclical gear train with closed circuit hydrosystem, where the driving element is the sun gear and driven one is the carrier or vice versa. Control element is the ring gear, which rotates or can be stopped by the closed circuit hydrosystem.
We have conducted a theoretical research of efficiency in such epicyclical gear train. Using the means of computer modelling, we have obtained graphical dependences of the transmission efficiency from its parameters.

Мікрохвильовий пристрій для отримання екстрактів із рослинних матеріалів

Вивчається метод отримання біопестицидів з рослинної сировини, заснований на застосуванні мікрохвильового електромагнітного поля в процесі екстрагування. Наведено результати експериментального дослідження ефективності мікрохвильових екстрактів. Показана доцільність екстрагування біологічно активних речовин у мікрохвильовому полі. Застосування методу дає можливість перейти до виробництва великих обсягів препаратів і знизити обсяги хімічних засобів. Запропоновано пристрій для реалізації даного методу.

The criteria and forming components of integral index for effectiveness functioning of enterprise

It was grounded the importance of key performance indicators in the system of modern
enterprise management. It was analyzed the scientific approaches in estimating and analyzing
effectiveness activity of enterprise. According to the results of analysis of different scientists’
researches in subject field in was notioned the ambivalent character of enterprise performance
indicators, used in different scientific issues. It was pointed out the changes, that happened in
the theories of effectiveness and efficiency.