інтеграція

Внутрішньо переміщені особи як особливий об'єкт соціального захисту України

Стаття присвячена дослідженню окремих питань, що стосуються соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні через призму безпекових та економічних аспектів, які є головними для цієї категорії осіб. Підкреслено, що питання міграційних процесів упродовж усіх років незалежності України були доволі гострими для нашої держави.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВУ СТРУКТУРУ ІСТОРИЧНИХ ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Еволюція етапів існування історичних замкових комплексів обумовлена базовою потребою людей щодо пошуку засобів безпеки в період крайньої політичної нестабільності та загрози постійних ворожих нападів. Відповідно, саме зміни військово-політичної ситуації – зниження загрози внутрішніх і зовнішніх нападів від чужинців і сусідів-феодалів, внаслідок посилення королівської влади – основна причина початку занепаду замкових комплексів. У подальшому, деякі замкові укріплення та споруди були частково чи повністю зруйновані (за наказом правлячої влади), щоб запобігти можливим військовим повстанням.

Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації

Останнім часом у науковій спільноті обговорюється розвиток різноманітних концепцій конституціоналізму, таких як транснаціональний (глобальний), міжнародний (інтернаціональний), багаторівневий та інші, що передбачають створення та реалізацію стандартів, що призначені для вирішення глобальних проблем, до яких прийнято відносити запобігання війнам, розвиток та координація міжнародних відносин на мирній основі, ліквідація голоду та злиднів, раціональне використання природних ресурсів, запобігання тероризму та забезпечення безпеки тощо.

Трансформація функціонально-методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій

Розглянуто актуальні питання об’єктивної необхідності трансформації функціонально- методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Визначено функції управління персоналом в умовах диджиталізації. Розкрито методи управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Охарактеризовано основні виклики сучасності та нові завдання управління персоналом. Відзначено переваги системи інформаційного забезпечення управління персоналом.

Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот

Із урахуванням розвитку технологічних інструментів проаналізовано інформаційні системи, які для комунікації із користувачем використовують онлайн-застосунки для обміну повідомленнями. Зазначено, що цей процес у розробленій системі підтримки прийняття рішень для обліку та опрацювання даних еколого-природничих спільнот раціональніше реалізовувати за допомогою чат-бота як програмованого застосунку, у якому використовується запропоно- ваний алгоритм взаємодії із користувачем. Інформацію бот надає у вигляді текстових або аудіоповідомлень.

BANCASSURANCE ЯК ЦІННИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Обґрунтовано поняття «bancassurance» як процес взаємодії банків і страхових компаній. Досліджено позитивні та негативні стороні від цієї кооперації – продаж страхових полісів разом із продуктами, пропонованими банками. Розглянуто різні тлумачення bancassurance в сучасних умовах. Виділено переваги та недоліки банкострахування для обох суб’єктів даної діяльності. Виявлено важливий чинник щодо утворення банківсько-страхового співробітництва – нові канали дистрибуції страхових компаній. Проаналізовано стан ринку bancassurance у розвинутих країнах Європи.

Integration of Natural Sciences Content Into Professional Training of Future Doctors

The article deals with the problem of integration of natural sciences content into professional training of future doctors. The aim of the article is defined as methodological substantiation of the expediency of integration of natural sciences content into the professional training of future healthcare professionals.

Іспанія як постійний запрошений учасник "Великої двадцятки" (2009-2017)

Розглянуто прагнення Іспанії посилити свою роль у континентальних та світових інтеграційних процесах, а також в інститутах глобального управління. З’ясовано, що неформальний представницький саміт “Велика двадцятка” є основним елементом системи глобального управління економічними процесами. Головна мета цієї статті – оцінити участь Іспанії як постійного запрошеного на форумах “Великої двадцятки”.

The right integration is a promising direction of development of legal science

This article analyzes the formation and development of law as the integration of science, discipline and integrated knowledge areas, its main features and characteristics, the study of the right of the European Union, as part of the integration of the right to association of Ukraine with the EU. We analyze the value and prospects of development of the science of law
integration and communication with the improvement of the educational process and professional development of lawyers

Особливості латиноамериканського регіоналізму в контексті регіональної безпеки

Досліджено феномен регіоналізму на латиноамериканському континенті в контексті регіональної безпеки. 
Розглянуто причини, етапи та особливості зародження інтеграційних об’єднань у Латинській Америці та характер 
їх функціонування.