контент

Адміністративно-правові засади режиму тримання нелегальних мігрантів у місцях, визначених Державною прикордонною службою України

У статті проаналізовано забезпечення органами Державної прикордонної служби України режиму тримання нелегальних мігрантів та особливості нормативно-правового регулювання такої діяльності. Встановлено юридичну природу та окремі елементи такого режиму. Визначено законодавчі тенденції реалізації міжнародних стандартів у практиці утримання затриманих мігрантів.

Розроблення методів та засобів побудови інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів з використанням онтологічного підходу

Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів. Розроблено формальний опис процесу опрацювання текстового контенту. Сформульовано новий підхід до застосування та впровадження бізнес-процесів.

Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону

Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом. Швидкий темп росту глобальних мереж та електронної контент-комерції сприяють спрощенню процесу публікації та модерації статей, у результаті чого запропоновано інтелектуальну систему прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань.

Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних web-ресурсів у межах регіону

Описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів web-систем, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Метод передбачає декомпозицію загального процесу на підпроцеси інтеграції значень, синтаксису даних, семантики і структури. Перевагою такого підходу до інтеграційних процесів є можливість їх виконання на рівні метасхем даних, що зменшує кількість звернень до власне даних web-систем, обсяги яких можуть бути значними.

Comprehensive method of commercial content support in the electronic business systems

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.

Система контент-моніторингу новинних інтернет-ресурсів

The article discusses the basic methods and content-monitoring system. The research, based on these methods and tools to identify the most frequently zustrichayemyh categories / keywords in leading journals press in Ukraine.

Моделювання етапів життєвого циклу комерційного web-контенту

The article proposed to model the commercial Web-content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems.

Застосування методу контент-аналізу для формування інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції

This paper is devoted to the development of unified methods for processing information resources in the systems of electronic content commerce. A formal model and generalized typical architecture of systems of electronic content commerce are declared. Methods of designing and implementation of systems of electronic content commerce on the example of online Magazine, which reflects the results of theoretical research, are developed.

Особливості проектування та аналіз узагальненої архітектури систем електронної контент-комерції

In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.

Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонування освітніх закладів

This paper deals with the architecture of virtual communities. The classification of the content of specialized educational web communities was carried out, and as a result, the classification by community members with regard to personalization data was made.