менеджмент

КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОБЛЕМ

Розглянуто основні фактори, що впливають на успішність реалізації краудсорсингових проектів. Ці фактори ідентифікуються на основі аналізування успішних прикладів реалізації краудсорсингових проектів для вирішення проблем місцевого розвитку в Україні. У межах дослідження узагальнено логіку краудсорсингових проектів та систематизовано інтернет-сервіси, які використовують механізм краудсорсингу. Особливий акцент зроблено на приклади місцевих ініціатив у формі краудсорсингу в м. Львові.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ І СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ

Виокремлено особливості малого і середнього бізнесу ( МСБ), відмінності в поведінці підприємств МСБ порівняно з великими підприємствами і основні ознаки сучасного управління підприємствами МСБ. Проаналізовано класичну управлінську “решітку” Р. Блейка і Дж. Моутон з метою вибору оптимального стилю управління, який би відповідав конкретній ситуації у сучасному бізнесі. Досліджено типові проблемні зони в управлінні МСБ.

Conception of quality management of city environment of city

The basic concepts of quality of city environment are considered, going near the management of quality of city environment, state of city environment for today, lacks of management,  raising of task of quality management of city environment. The system of aims  of quality management of city environment, choice of indexes of quality on the basis of this system and conceptual model of quality management, is offered.

Features of administrative and legal status of executive power

The article raises questions of administrative and legal status of executive power. Expands the system of executive power, forms and methods of work. The features of the construction and operation of executive agencies, their structure, function, scope and nature of competence, the relationship between the organs of higher and lower levels.

The role and place of the head in the management of executive agencies

The article raises questions of the role and place of the head in the management of executive agencies. Disclosed are three types of leaders: authoritarian, democratic and liberal. We consider the individual characteristics of leader traits, business, moral, social and psychological qualities which should have a perfect leader.

Проблеми управління меліорованими територіями

Проаналізовано основні проблеми управління територіями в Україні. Основну увагу приділено меліорованим територіям. Описано досвід зарубіжних країн з питань управління меліорованами територіями і намічені перспективні шляхи розвитку цієї сфери на основі використання ГІС-технологій, інфраструктури геопросторових даних та дистанційного зондування землі.