міграція

Про юридичні методи боротьби з нелегальним ринком праці

У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення шляхів та методів аналізу юридичних методів боротьби з нелегальним ринком праці. У статті розкрито аспекти впливу нелегального ринку праці на український національний ринок праці. Виділяються ключові точки, у яких відбувається взаємодія ринкових процесів та проводиться аналіз можливих трансформацій. Водночас звернена увага на напрями проведення державної політики України у сфері зайнятості і працевлаштування населення на гарантії захисту прав, свобод і законних інтересів як працівника, так і роботодавця.

Особливості процесів міграції населення України

У статті проаналізовано основні показники, які характеризують населення Украї- ни, зокрема рівень безробіття, мобільність громадян по регіонах, рівень народжуваності та смертності. Наведено інформацію про досвід роботи українців за кордоном за регіо- нами, тенденції міжнародної міграції та міграції населення з України, виокремлено най- більш популярні країни для міграції. Визначено чинники, які зумовлюють міжнародну міграцію населення і визначають її світові тенденції і масштаби та основні типові при- чини міграції українців.

ОСВІТНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

У статті досліджено освітні аспекти інтелектуальної міграції людського капіталу України, встановленні основні причини та визначені ймовірні наслідки. Проаналізовано кількість виданих дозволів на проживання у країнах ЄС, встановлено, що Польща є абсолютним лідером серед країн ЄС-28 за кількістю дозволів на проживання, які були видані українцям. Досліджено мотиви трудових мігрантів та зміну тенденції «виїхати, заробити і повернутися» на тенденцію «виїхати, влаштуватися і залишитися» серед молоді.

Причини еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи

Проаналізовано особливості еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи до їхнього вступу, в ході вступу та після вступу в ЄС. З’ясовано відмінності в соціально-економічному розвитку й рівні народжуваності у країнах Західної Європи та країнах Вишеградської групи. Виокремлено циклічні і структурні причини еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи.

АГЛОМЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

Стаття є результатом аналітичного дослідження формування
взаємовідносин між містом та приміською зоною. Спроба визначити головні
фактори, які можуть бути закладені в майбутню стратегію збалансованого
розвитку та уникнути ряду негараздів при формуванні групових форм розселення в
зоні впливу великих міст. Процеси децентралізації системи управління є соціально-
економічним потенціалом створення системи спільних інтересів розвитку, а не
руйнування як міст так і приміської зони. В матеріалах дослідження

МІГРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АНАЛІТИЧНІ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО МІГРАЦІЮ В УКРАЇНІ

Необхідність вироблення спільних управлінських рішень, націлених на керованість, передбачуваність та корисність міграційних процесів вимагає пізнання нового наукового напряму – міграційного менеджменту. Ефективний міграційний менеджмент призваний забезпечувати створення міцного фундаменту для стабілізації турбулентності сучасного світу.  Це досягається завдяки використанню потенціалу міграції для розвитку,  запобіганню її ризикам, зменшенню її негативних наслідків.

Адміністративно-правова характеристика внутрішньої міграції в Україні

Подано адміністративно-правову характеристику внутрішньої міграції у контексті
зовнішньої та незаконної міграції. Розглянуто адміністративно-правове регулювання та
особливості міграційних процесів в Україні крізь призму теоретичного аналізу
складових міграційних процесів. Проаналізовано питання реалізації окремих положень
Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів щодо
суб’єктивних і об’єктивних чинників, які впливають на стан внутрішньої міграції.
Досліджено міграційний рух населення у державі.

Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

Labour Market of Ukraine in the Conditions of Intensification of Migration Population Processes

The article identifies that the labour market is a complex integrated system with a large number of economic entities, including intermediaries or immigrants, as well as socio-economic processes, ambiguous determinants, large amounts of information and ever-increasing links between market contractors. The impact of population migration on the labour market in Ukraine is analysed, as well as the socio-economic factors on which the level of balancing of the labour market depends, with the adjustment of labour supply to the volume of emigration of the population are outlined.

Конспірологічна концепція світового джихаду як інструмент ісламізації Європи (науково-методична стаття)

У статті розкрито суть конспірологічної концепції світового джихаду як інструменту ісламізації Європи та досліджено її вплив на громадську думку в західноєвропейських країнах.