моделювання

An approach to modelling the impact of international migration on the economy of receiving country

Being an objective element of the global economic system, international migration produces a significant impact on the performance of individual countries nowadays. The economic impact of international migration is driven by various factors, primarily the type of international migration (labour migration, refugee migration, family migration, or student migration) and the legislation of a receiving country which determines the ability of international migrants to interact with the host country’s economy and to produce the respective impact.

On the Approaches to Cyber-physical Systems Simulation

A comparative analysis of existing approaches to Cyber-Physical Systems simulation has been conducted. The intrinsic peculiarities of Cyber-Physical Systems have been reasoned and generalized. Thelimitations of available simulation tools have been pointed out. The approach to Cyber-Physical Systems design solutions checking on the basis of timed automata, UPPAAL integrated tool environment and Temporal Logic of Actions usage has been proposed.

Аналіз сучасних програмних засобів моделювання поширення вірусних захворювань

Розглянуто найпотужніші та найпоширеніші засоби моделювання та прогнозування поширення вірусних захворювань, проаналізовано можливість їх застосування в умовах України та визначено напрям досліджень у галузі прогнозування та аналізу розвитку епідемій.

The influence of the vehicle’s suspension malfunction on its operational efficiency

The main malfunctions that arise when operating a vehicle in Ukraine are the failure of the suspension elements and vehicle tires due to the poor condition of the most roads [11]. The car suspension elements soften the dynamic loads and smooth out the oscillations from the unevenness on the road while riding and provide a good stability and smoothness of the car ride.

Computer 3D modelling of chip geometry and force field in the hobbing process

Nowadays, the main method of machining the gears with a module in the range 1–25 mm, which are integral parts of modern machines, remains hobbing. Operations of the toothed crown processing determine the efficiency of the entire technological process of manufacturing gears. Thus, the time expenses and performance, the cost of the gears, and their final quality depend to a large extent on these indicators in operations of hobbing.

Modeling of Snnovative Development of Administration of Ooutsourcing Activities of It-Market Enterprises

Outsourcing provides IT companies with a number of benefits and improves the financial and economic performance of their operations. The outsourcing market in Ukraine is developing fast, many types of outsourcing are used in various types of economic activity. Implementation of outsourcing as one of the most popular business models necessitates constant and well-coordinated cooperation with other business entities.

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КАВІТАЦІЇ В РІДКИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Виконано експериментальні дослідження закономірностей процесу кавітації модельних
розчинів, наведено залежності зміни параметрів ефективності процесу від концентрації
розчину та частоти вібрації. Створено твердотільну модель лабораторного віброрезо-
нансного електромагнітного кавітатора у програмному комплексі SolidWorks 2016
Educational Edition. На основі моделювання процесу кавітації визначено основні
гідродинамічні параметри: зміну температури, статичного тиску та швидкості потоку у
робочій камері лабораторної установки.

Визначення коефіцієнта гідроерозійного зносу ущільнювальних елементів трубопровідної арматури

Побудована модель гідроерозійного зносу ущільнюючих елементів з врахуванням комплексу параметрів, що відображають фізичні властивості рідини і матеріалу ущільнювальних елементів, а також конструктивні параметри клапанів. Для визначення залежності швидкості ерозійного зносу від комплексу параметрів застосовано π-теорему подібності і метод аналізу розмірностей. Наведено вираз, що визначає зміну товщини ерозійного руйнування ущільнювальних поверхонь в часі. Обґрунтовано значення максимально можливої товщини ерозійного руйнування елементів клапанної пари.

Моделювання перехідних процесів для для вибору комбінованих енергетичних фільтрових кіл

Практика роботи комбінацій одно-налаштованих фільтрів у промислових системах електропостачання показала, що технологічні комутації фільтрів, трансформаторів, конденсаторів у межах цих систем можуть спричинити пошкодження фільтрів. Найбільш збурювальними навантаженнями у електропостальних системах є потужні електродугові печі змінного струму. Статичні компенсатори реактивної потужності, які використовуються в у цих системах електропостачання, містять комбінації гармонічних фільтрів для зниження гармонік та компенсації реактивної потужності.

Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу LAB-ЧІП

Запропонована модель динаміки потоку для рідинних МЕМС. Розглянуто методи і засоби автоматизованого проектування рідинних мікропотоків. Проаналізовано можливості САПР для моделювання та оптимізації потоку рідини в мікроканалах.