моделювання

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ

З’ясовано особливості ціноутворення на машинобудівну продукцію. Запропоновано загальний підхід до моделювання ціноутворення на машинобудівну продукцію з урахуванням параметрів попиту на товари, що виготовляються за допомогою цієї продукції. Побудовано моделі критеріальних показників оптимізації цін та обсягів збуту продукції машинобудівного підприємства. Встановлено можливості використання критеріальних показників оптимізації цін на машинобудівну продукцію для вирішення завдання вибору найкращого різновиду цієї продукції.

Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами

Tthe article presents the theoretical principles and proposes methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system. The analysis of the basic principles and techniques of project management and information processes is presented and methodology of corporate information systems project management is grounded.

Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних

Наведено результати практичного дослідження завантаженості реального хмарко- вого сховища даних. На основі дослідження встоновлено динамічні характеристики вхідного і вихідного трафіку, а також розподіл апаратних потужностей сервера, що дало змогу побудувати динамічну модель завантаженості та практично довести доцільність використання для цього фрактальних моделей. Практично виявлено параметри часової самоподібності. Реалізована самоподібна модель завантаженості дозволяє з високою точністю прогнозувати завантаженість у часовому розрізі.

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНФОРМАЦІЙНОІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК БАЗИ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНОЇ БІЗНЕС-ОБОЛОНКИ

Проаналізовано розвиток інтегрованих корпоративних структур в Україні, визначено їхні переваги та недоліки. Досліджено тенденції до формування глобальних все більш гнучких та адаптивних економічних структур у світовій практиці. Обґрунтовано доцільність представлення інтегрованих корпоративних структур у вигляді структурних бізнес-оболонок, перевага яких зумовлена необхідністю формування більш привабливих і прозорих для інвесторів механізмів інвестування. Запропоновано підхід до формування сприятливого інформаційно-інвестиційного середовища в межах бізнесоболонки.

Геодинамічні та геофізичні ефекти у фізичних моделях взаємодій оболонок Землі

Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифікації структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослідження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі (рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними явищами всередині континентів і океанів.

Геомагнітні спостереження на активному тектонічному контакті: розлом Печенеага-Камена

Спільними зусиллями румунських та українських дослідників було проведено високоточну наземну магнітну зйомку в районі розлому Печенеага-Камена з метою визначення можливості використання геомагнітного методу при дослідженнях активних розломів.

Формування схеми взаємозв’язків у системі управління земельними ресурсами при розмежуванні земель державної та комунальної власності населених пунктів на основі інституціонального підходу

Розглянуто проблеми управління земельними ресурсами населених пунктів при розмежуванні земель державної та комунальної власності на сучасному етапі розвитку держави. Запропонована модель управління міським землекористуванням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.