мова

Здатність мови відображати реальність: референтивна теорія і теорія словників. (Науково-дослідна стаття)

У статті йдеться про мову як засіб комунікації та відображення (рефлексії) реальності. Дослідження розпочинається зі загального огляду проблеми та авторів, які займалися нею. У першій частині автор здійснює детальний огляд референтивної теорії як основної та найдавнішої теорії у сфері вивчення функцій мови. У другій частині статті розглянуто одну із сучасних теорій словників Річарда Рорті. Зроблено висновки про те, що референтивна теорія хоч і є корисною та фундаментальною, однак дуже далека від повноцінного та вичерпного пояснення функціонування мови.

Типові мовні помилки на українських каналах телебачення

Подивіться сьогоднішні телевізійні канали, путівник та деякі програми українського телебачення. Визначте будь-які приклади сегментації програмування, з якими ви стикаєтесь. Пов’яжіть поняття вертикального та горизонтального програмування та сегментації із щоденними процедурами людей та подумайте, як це інформує та впливає на вибір програми, який вони роблять.

Інноваційна лексика в мові сучасних веб-медіа (на прикладі інтернет-варіанту газети «День»)

Актуальність дослідження інноваційної лексики на сторінках інтернет-видань сьогодні зумовлена великою кількістю і частотою її вживання. З одного боку — це позитивне явище, що демонструє інтеграцію в європейське суспільство. З іншого — надмірне використання неологізмів у текстах мас-медіа, без належного пояснення їх значення, призводить до нерозуміння змісту матеріалу. Адже не кожен читач розуміє значення використаного в тексті неологізму.

Мислення і мова. Навколо думок Казимира Твардовського (науково-методична стаття)

Стаття Казимира Твардовського „Про ясний і неясний філософський стиль” вважається одним з маніфестів Львівсько-Варшавської школи: ясність вираження думок була одним із методологічних чинників цієї школи. З огляду на деякі фрагменти цієї статті Казимира Твардовського часто вважають філософом, який доводив, що людина може мислити лише словами. У даній же статті погляди Казимира Твардовського на співвідношення мислення та мовлення розглядаються через призму менш відомих творів польського філософа та з використанням деяких теоретичних розрізнень.

Філософсько-лінгвістичні аспекти інтернет-комунікації (оглядова стаття)

Розглянуто сучасний стан імовніособливостіінтернет-комунікації. Встановлено, що в новому комунікаційному середовищіпредставлено не тільки традиційну комунікація, але сформовано принципово новіформи. Звідси з’являються такіпоняття як “метамова”, “новомовлення”. Формується new style (стиль інтернет-спілкування), для якого характерні: а) письмова вимова; 2) гіперінтертекстуальність; 3) зафіксована розмовність; 4) спонтанність. Новіформи комунікаціїнабувають популярностіта чітко виокремлюють зручні параметри для спілкування.

Вельський націоналізм

У статті розглядається культура, світогляду валійців - одного із народів, які проживають на території Великої Британії. Метою статті є аналіз валійського націоналізму та виявлення його особливостей і який дозволим їм, попри тиск англійців, зберегти власну культуру, мову та окремішність від англійців.