організація

Особливості організування роботи митного підрозділу підприємства на засадах моделі розподіленого офісу

У даній статті проаналізовано сутність організування роботи митного підрозділу підприємства на засадах моделі розподіленого офісу. Виокремлено основні проблеми організування, які можуть виникати в роботі митного підрозділу підприємства. Розроблено систему контролю на предмет визначення результативності виконання посадових обов’язків працівниками митного підрозділу на засадах моделі розподіленого офісу. Сформульовано та описано цикл тайм-менеджменту митного підрозділу на засадах моделі розподіленого офісу.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті висвітлено проблеми розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств як теоретичного так і практичного спрямування. Основну увагу зосереджено на розумінні сутності і змістовому наповненні поняття “інноваційний потенціал промислового підприємства”. Розроблено стратегічну карту розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств з метою зорієнтувати їх менеджмент на розробку і реалізацію стратегічних, тактичних і оперативних програм і проєктів та відповідних заходів, які спрямовані на модернізацію діючих виробництв.

Розроблення та дослідження автоматизованих методів забезпечення ефективної діяльності користувача

В роботі досліджено методи для забезпечення ефективної діяльності користувача. Розроблено структуру автоматизованої системи для підтримки продуктивності людини. Для практичної реалізації використано стек технології MEAN, описано взаємодію його компонент. Реалізовано автоматизовані методи у вигляді додатку та визначено основні його переваги.

Правознавство у контексті наукових теорій сучасності

Розглянуто актуальні питання методології пізнання наукових теорій. Досліджено наукові теорії сучасного правознавства, їх структуру. Обґрунтовано розвиток право- знавчих теорій у загальній структурі наукових теорій. Звернено увагу на організацію правознавства як науки. Розглянуто проблему вартісної свободи науки, яка нас цікавитиме з різних аспектів і стосуватиметься. Автор стверджує, що кожна наука корис- тується інструментарієм логіки. Отож загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання “що таке наука?”.

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.

ІННОВАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Висвітлено можливості інноваційного наповнення організування виробничої діяльності промислових підприємств, серед яких: дбайливе виробництво, теорія обмежень та інші заходи. Показано сферу та межі застосування показника загальної ефективності обладнання. Розглянуто взаємозв’язок між показником загальної ефективності обладнання та енергоефективністю виробництва. Охарактеризовано види втрат у виробничому процесі, показано, як ці втрати впливають на рівень та ефективність споживання енергії.

Формування позитивної корпоративної культури організацій

Розглянуто різні підходи до визначення корпоративної культури організації. Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні.

Internal audit of costs on innovations: organizational and methodical approach

The importance and role of internal audit of costs on innovations as a separate type of
accompanying audit services has been clarified. Organizational aspects of internal audit of
costs on innovations have been revealed, and methodical approach of using analytical
procedure has been indicated.
The process of dividing the internal audit of costs on innovations into three stages: initial
(planning of audit of costs on innovations), investigation stage (analysis of information needed

The influence of dysfunctional managers’ behavior on the quality of working environment in organizations

In a dynamically changing environment, organization sure constantly looking for the ways to increase their efficiency and thus the competitiveness. Currently, practitioners and theoreticians of management increasingly pay attention to the quality of the workplace. That allows acquiring and retaining candidates with higher qualifications, motivating them and thereby increasing efficiency. But unfortunately this quality is often lowered by dysfunctional behavior of managers who should be most interested in the healthy functioning of the organization.

Organization of the market of housing and communal services state regulation in Ukraine

Market of housing and communal services in modern conditions develop under the influence of new factors caused the development of transformation processes in the economy. Crucial social factors leads to features organization of state regulation on the housing and communal services. The main criteria are the quality of public service and environmental factors, which are preferred as opposed to purely economic factors.