публічні службовці

Судові органи як суб’єкти системи адміністративно-правового гарантування діяльності релігійних організацій в Україні

У статті схарактеризовано особливості функціонування органів судових органів як суб’єктів системи адміністративно-правового гарантування діяльності релігійних організацій в Україні. Реалізація судовими органами адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій здійснюється системою судів загальної юрисдикції, адміністративними судами, Верховним Судом України, що діють на єдиних засадах, щодо реалізації спільних завдань у сфері правосуддя.

Недоліки «гуманітарної дипломатії» у сфері захисту військовополонених

В статті проведено узагальнений аналіз недоліків функціонування гуманітарних дипломатичних інституцій у сфері захисту прав та свобод військовополонених.

Нормативно-правові засади правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики

У статті проаналізовано теоретико-правові засади та нормативно-законодавчі норми правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики.Незважаючи на значну кількість юридичних положень щодо основ її роботи, більшість норм мають опосередковане значення та лише частково регламентують процес функціонування Національної Ради за окремими напрямами. Крім того, лише один підзаконний документ, – Указ Президента України, прямо стосується юридичного статусу Національної ради та його ключових аспектів.

Поняття, елементи та особливості правового статусу державного службовця

У статті на основі наукової літератури та чинного законодавства України у сфері державної служби здійснено аналіз змісту правового статусу державного службовця. Наголошено, що правовий статус державного службовця визначає його місце у сус- пільстві.

Права публічних службовців як основа їх правового статусу

Розглянуто особливості прав публічних службовців як основоположної складової їх правового статусу. Доведено, що права публічного службовця необхідно розкривати як комплекс визначених матеріально-економічних та соціальних благ, які гарантуються посадовцеві та забезпечують реалізацію його природних прав у ході здійснення професійної діяльності. Визначено три рівні (аспекти) прав державних службовців.

Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

Civil responsible in criminal proceedings

The article deals with issues related to elucidation of some aspects of the legal status of a
civil defendant as a participant (subject) of criminal proceedings. The participation of persons
in criminal proceedings requires a clear knowledge of the rights and obligations of each
participant in these relations, since within the framework of this proceeding activity is carried
out which may result in bringing the person to criminal liability that will result in a certain

Щодо національної моделі ювенальної юстиції

Розглянуто систему ювенальної юстиції. Особливу увагу зосереджено на моделях ювенальної юстиції. Визначено оптимальну модель для упровадження у національне законодавство.
 

Правовий статус судових органів україни як суб’єктів юрисдикційних відносин

Звернуто увагу на визначальні аспекти змін до Конституції України (щодо правосуддя) в контексті повноважень судових органів. Виділено позитивні та негативні підходи на шляху реалізації судової реформи. Проаналізовано напрями удосконалення конституційних нововведень щодо окремо взятого суб’єкта.

Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами

Проаналізовано проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами та внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з питань регулювання їхньої діяльності.