точність

Використання кластерного методу аналізу для підвищення ефективності та точності опрацювання радіолокаційної інформації

Запропоновано низку вирішень проблеми недостатньої ефективності та точності мультирадарного опрацювання радіолокаційної інформації. Для цього запропоновано використовувати кластерний метод аналізу, на основі  якого автори покращили класичний алгоритм відбракування аномальних вимірювань та розглянули можливість мультипоточного опрацювання радіолокаційної інформації.  Для розпаралелювання опрацювання запропоновано метод розділення радіолокаційних станцій на групи за допомогою методу кластерного аналізу.

Досвід побудови і дослідження точності локальної просторової мережі трилатерації

В [2] теоретично обґрунтовано доцільність розвитку мереж просторової трилатерации для вивчення деформацій земної поверхні на геодинамічних полігонах.

Про попередній розрахунок точності будівельних геодезичних мереж

Побудова геодезичних будівельних мереж традиційно проводять за дедуктивним принципом переходу від загального до приватного. Як зазначається в [1], кожна попередня ступінь повинна створювати надійний контроль побудови подальшої і не впливати відчутним чином на точність визначення пунктів створюваної будівельної мережі.

До оцінки точності двухгруппового зрівнювання корельованих величин

Стаття [2] є рецензію на мою статтю [3], в ній зазначається, що плоученние нами формули правильні, але їх висновок грішить "грубими помилками, незнанням елементарних правил матричної алгебри" і т. Д.

Точність екстраполяції трендів апроксимованих поліномами перших трьох ступенів

При аналізі часових рядів з метою виявлення тенденції розвитку досліджуваного явища, наприклад, осадження інженерної споруди, використовуються тренди, побудовані за результатами спостережень.