точність

Точність визначення положення меж та площ земельних ділянок для інвентаризації земель населених пунктів

Наведено результати досліджень оцінки точності визначення площі земельних ділянок різними способами.

Дослідження точності GPS-спостережень при закритих частинах горизонту

Досліджено можливість використання GPS-спостережень в умовах частково закритого горизонту. Проаналізовано точність визначення базової лінії в залежності від мінімальної висоти супутників над горизонтом і інтервалом супутникових спостережень.

Польська активна геодезична мережа як багатофункціональна загальнонаціональна система навігації і позиціонування

Мета. Метою роботи є дослідження можливостей використання в режимі реального часу геодезичних супутникових вимірів, системи підтримки наземних систем функціонального доповнення (GBAS) типу. У статті аналізуються результати і оцінено фактичну точність вимірювань реальних польових вимірів, залежно від обраного рішення. Прикладні рішення містили використання вимірів у реальному часі, два типи корекції, для мережі  з однією базовою станцією, і одну або дві системи позиціонування, інтегровані одна з одною.