точність

Дослідження точності визначення азимуту по годинному куту сонця візуальними методами

Способи астрономічних визначень географічних координат пункту і азимута напрямку засновані на вимірі горизонтальних координат світил в фіксовані моменти певної системи відліку часу. Програми впроваджених у виробництво способів розроблені для вигідних умов спостережень світил, коли вплив на результат похибок вимірювань і координат пункту мінімально. При визначенні впливу похибок екваторіальних координат світил умов спостережень не завжди є вигідними. Однак ці похибки, зокрема випадкові, в порівнянні з похибками вимірювань незначні.

Порівнювальні дослідження точності автоматизованого визначення та врахування аномальної вертикальної рефракції сантилометром, відеотеодолітом, цифровим нівеліром

У роботі доведено, що точність сучасних автоматизованих методів визначення аномальної вертикальної рефракції приладами, оснащенними ССД-сенсорами, становить: Відеотеодолітом ТМ3000V - 0,67 "; Нівеліром SDL-З0 - 0,31мм при довжині траси близько 100м. Зроблені пропозиції, що стосуються підвищення точності визначення рефракції.

Determination of current setting time in inductive load of voltage-to-current converter under non-harmonic influence

The paper presents analysis of problems dealing with the determination of the current setting time in the inductive component of the complex load of Voltage-to-current (VTC) converter under non-harmonic input influence. There is showed the change in the transient response and in the current setting time of the inductor on changing the VTC converter and complex load parameters. Expression to determine the current setting time of complex load of VTC converter at given level of dynamic error is presented.

Ensuring the stability of voltage-to-current converter with complex load

In this paper, the method of determining the stability of the voltage-to-current converter (VCC) with complex load, which is built on the DC amplifier with a deep negative feedback (NFB) by current. The feedback signal is formed on precise resistor, which is connected in series with an inductive load. The deep feedback and complex load can cause a violation of the stability of the VCC across the whole dynamic range of operation.

Photoelectronic signal generation in scanning television optical microscope

This paper presents a method of determining the necessary sensitivity for photoelectronic transducer (PET) in scanning television optical microscope (STOM), which is used for biological microobject studying. High resolution cathode ray tube is used in the STOM for test microobject illumination. On the screen of this tube a scanning raster is being formed. This raster allows you to create an image of microobjects, whose resolution exceeds 4000x4000 elements.

Оцінка впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення на точність оброблюваних циліндричних поверхонь

У статті запропоновано аналітичну модель оцінки впливу похибок складових комплексного самоналагоджувального оснащення на вихідну точність оброблюваних поверхонь, яка базується на варіаційному методі розрахунку точності машин. Проведено оцінку впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення, які виникають в результаті силової дії зі сторони процесу різання та затиску, на вихідну точність оброблюваних циліндричних поверхонь консольно закріплених деталей.

Газодинамічні капілярні витратоміри малих і мікровитрат газів

Обґрунтовано можливість застосування скляних капілярних трубок (КТ) як чутливих елементів малих і мікровитрат газів. На підставі експериментальних досліджень витратних характеристик КТ проаналізовано точність різних аналітичних виразів як рівнянь витрати цих КТ. Показано можливість їхнього застосування як первинних вимірювальних перетворювачів малих і мікровитрат газів без індивідуального градуювання.

Точність визначення положення точок об’єкта при наземному цифровому зніманні

Аналіз впливу помилок елементів зовнішньої орієнтації на координати при цифровому зовнішньому обстеженні.