утилізація

Особливості автоматизованих систем роздільної утилізації побутових відходів

Розглянуто проблему побутових відходів та засади національного регулювання поводження з відходами. Проаналізовано системи роздільного управління відходами.

The problem of waste and the principles of national regulation of radioactive waste.
Analyzed the system of separate waste management.

Дослідження закономірностей низькотемпературного піролізу поліетиленових відходів

Одним із варіантів переробки відходів поліетилену є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу поліетиленових відходів, одержаного за різних температур і тривалості. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад і властивості цих фракцій та пов’язано їх з умовами процесу піролізу. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз піроконденсату і вузьких фракцій, виділених із нього.

DRYING OF CENOSPHERES RECOVERED BY THE WET-BASED METHOD FROM COAL FLY ASH FOR THEIR RATIONAL USE

Since slag and coal fly ash (CFA) are major global pollutants produced by thermal power plants (TPPs), special attention should be paid to their rational disposal. Scanning electron microscopy (SEM) was used to study the morphology of CFA and it was suggested that the use potential of CFA is high due to the presence of a large number of cenospheres (CSs), that can be recovered mostly by wet methods for the production of the wide range of products with improved properties.

Дослідження складу та властивостей піроконденсату піролізу зношених автомобільних шин

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

Приготування брикетів на основі некондиційного вугілля казахстанських родовищ

Розроблена технологія брикетування некондиційного вугілля казахстанських родовищ для отримання високоякісного брикетного палива. Вибрана модифікуюча добавка у вигляді нафтових залишків, яка дає можливість отримати зв‘язуюче для брикетування бурого вугілля. Матеріалом для приготування брикетів є вугільний дрібняк, одержаний з сухого вугілля, що погано спікається, і яке не може використовуватись для безпосереднього спалювання в печі. Визначено оптимальні параметри для отримання високоякісних паливних брикетів.

СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ПІРОКОНДЕНСАТУ ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Детально вивчено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

IMPROVEMENT OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL SYSTEM IN UKRAINE, ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF CHORTKIV, TERNOPIL REGION

Today, in Ukraine, there is a problem with solid waste disposal, especially in small towns. The lack of a developed system for the collection and disposal of solid waste, the presence of natural landfills instead of equipped landfills lead to the fact that small towns are abandoned. Therefore, the creation of a new solid waste management policy is an acute problem for these towns and villages.

Дослідження складу та гідравлічних властивостей термоактивованих відходів паперового виробництва

Досліджені гідравлічні властивості відходів від спалювання макулатурного скопу – перспективного альтернативного біологічного джерела теплової енергії для відновлювальної енергетики. Показано, що формування фазового складу в мінеральній частині макулатурного скопу при термообробленні відбувається подібно до класичних схем випалу карбонатно-глинистих сумішей з утворенням β-С2S, C12A7, C3A та C2AS. Встановлено, що особливістю досліджуваних відходів є активна взаємодія з водою, інтенсивне тепловиділення та короткі терміни тужавіння.

Технологія виготовлення стінових каменів із застосуванням полімерного зв’язуючого

Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче запропоновано використовувати поліетилен низького тиску.