утилізація

Дослідження складу та властивостей піроконденсату піролізу зношених автомобільних шин

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

Приготування брикетів на основі некондиційного вугілля казахстанських родовищ

Розроблена технологія брикетування некондиційного вугілля казахстанських родовищ для отримання високоякісного брикетного палива. Вибрана модифікуюча добавка у вигляді нафтових залишків, яка дає можливість отримати зв‘язуюче для брикетування бурого вугілля. Матеріалом для приготування брикетів є вугільний дрібняк, одержаний з сухого вугілля, що погано спікається, і яке не може використовуватись для безпосереднього спалювання в печі. Визначено оптимальні параметри для отримання високоякісних паливних брикетів.

СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ПІРОКОНДЕНСАТУ ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Детально вивчено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

IMPROVEMENT OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL SYSTEM IN UKRAINE, ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF CHORTKIV, TERNOPIL REGION

Today, in Ukraine, there is a problem with solid waste disposal, especially in small towns. The lack of a developed system for the collection and disposal of solid waste, the presence of natural landfills instead of equipped landfills lead to the fact that small towns are abandoned. Therefore, the creation of a new solid waste management policy is an acute problem for these towns and villages.

Дослідження складу та гідравлічних властивостей термоактивованих відходів паперового виробництва

Досліджені гідравлічні властивості відходів від спалювання макулатурного скопу – перспективного альтернативного біологічного джерела теплової енергії для відновлювальної енергетики. Показано, що формування фазового складу в мінеральній частині макулатурного скопу при термообробленні відбувається подібно до класичних схем випалу карбонатно-глинистих сумішей з утворенням β-С2S, C12A7, C3A та C2AS. Встановлено, що особливістю досліджуваних відходів є активна взаємодія з водою, інтенсивне тепловиділення та короткі терміни тужавіння.

Технологія виготовлення стінових каменів із застосуванням полімерного зв’язуючого

Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче запропоновано використовувати поліетилен низького тиску.

APPARATUS-TECHNOLOGICAL SCHEME OF TIN CANS SCRAP RECYCLING WITH OBTAINING TECHNICAL PRODUCTS

The article is devoted to the study of reducing the technogenic load on the environment due to the integrated processing of household metal scrap. A waste-free, resource-saving, and environmentally safe method is proposed for extracting technical products from tin cans scrap - iron (III) oxide, tin (II) complex, suitable for further use, as well as fertilizer for agricultural crops. As a result of theoretical and experimental studies, the direction of cans scrap recycling was selected with an assessment of the parameters and factors affecting the reagent process of scrap disposal.

AERATED CONCRETE WITH THE USE OF FERRUGINOUS QUARTZITE PROCESSING WASTE

Waste (tailings) of mining and processing plants of Kryvbas were studied by the stages of their magnetic enrichment. The granulometric compositions of the tailings, the amount of iron (total and magnetic) and the mass fraction of solid in them are determined. The expediency of disposing of ferruginous quartzite waste at the first stage of enrichment as a silica component in cellular concretes is proved. Optimal compositions of aerated concrete mixtures are determined based on the following criteria: the average density of cellular concrete in the dry state and its compressive strength.

CLEAN UTILIZATION OF MUNICIPAL SOLID WASTES AND ALTERNATIVE FUELS DERIVED FROM IT

For the municipal solid waste (MSW) to be used in a proper way, it is necessary to implement clean technologies capable of thermal treatment of MSW and RDF in order to produce heat and electricity while meeting current ecological requirements. Nowadays, a number of technologies for MSW/RDF thermal treating are being used worldwide. Among them, the most proven technologies, applicable for industrial introduction, have been considered while analyzing their advantages/ disadvantages accounting for local conditions of Ukraine.