відповідальність

Правила розвитку канонічно-правового світогляду

Педагогіка однаковою не буває. Основна причина суперечливих, різних змістів науки педагогіки у методології, викладу матеріалу. Методологія науково-дидактичної думки залежить в більшості випадків від світогляду автора. У духовній педагогіці домінує канонічно-правовий світогляд. Цей світогляд формує педагогіку на онтологічній духовній основі.

Особливості соціально-психологічного розвитку особи як підстави виникнення кримінальної відповідальності

З’ясування соціально-психологічного аспекту особи завжди передбачає дослідження закономірностей формування певної внутрішньої структури особи та виконання нею функції регулятора поведінки. Формування цієї структури особи відбувається поступово з моменту її народження під впливом різноманітних факторів.

Щоб бути суб’єктом будь-якого суспільного відношення, людина повинна досягти певного рівня психофізичного та соціального розвитку, який дасть їй можливість усвідомлювати та керувати своєю поведінкою, а отже і нести відповідальність за неї.

Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення основних прав, обов’язків та відповідальності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні. Визначено основні права та обов’язки Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні та його членів.

Теоретичні аспекти становлення та розвитку територіальних громад у незалежній Україні за умов децентралізації державної влади

Розглянуто теоретичні аспекти становлення та розвитку територіальних громад у незалежній Україні за умов децентралізації державної влади. Доведено, що  однією з основних характеристик “територіальної громади” є наявність жителів, які проживають на певній території, що об’єднані спільними цінностями та інтересами. Визначено п’ять основних етапів формування правових основ становлення та розвитку спроможних територіальних громад в Україні за умов децентралізації державної влади.

Проблема виховання колективу і особистості в творчості А. С. Макаренка та їх роль у навчально-виховному процесі МВС України (до 90-ліття від дня смерті)

Серед вітчизняних педагогів XX століття особливе місце займає видатний педагог- новатор А. С. Макаренко, його теоретична і практична діяльність. В статті досліджено актуальні проблеми діалектики взаємозв’язку і взаємовідносин колективу й особистості, наголошено на тому, що хоча А. Макаренко вважав, що колектив виконує основну роль у вихованні , але важливе місце він відводив особистості. У навчально-виховному процесі А. Макаренко велику увагу звертав на сутність організації і дисципліни, виховання кращих духовних, культурних і моральних якостей особистості.

Intensification of responsibility for defaulting alimony

The innovations of the national legislation in the area of responsibility for defaulting alimony have been analyzed in the article: share reduction of property division, fine increase, the infliction of administrative penalty in the form of social utility work, some rights limit, automated arrest of debtor ‘s means following the final process about exaction of alimony, prohibition to take certain positions in public service.

Щодо національної моделі ювенальної юстиції

Розглянуто систему ювенальної юстиції. Особливу увагу зосереджено на моделях ювенальної юстиції. Визначено оптимальну модель для упровадження у національне законодавство.
 

Відповідальність, що випливає зі шлюбу

Досліджено питання видів, підстав та заходів взаємної відповідальності дружини та чоловіка. Визначено, що відповідальність, яка випливає зі шлюбу – це взаємна відповідальність дружини та чоловіка за поведінку під час укладення шлюбу, у шлюбних відносинах та за порушення прав один одного як батьків після розірвання шлюбу.

Відповідальність за незаконну трудову міграцію: міжнародно-правові підстави

У статті проаналізовано поняття “незаконна трудова міграція”, визначено її правові підстави. Визначено та проаналізовано залежність виникнення незаконної трудової міграції від міжнародно-правових підстав, а також відповідальність за її вчинення.

Проблема ґендерної рівності: нові виклики і небезпека

Розглянуто розуміння ґендерної рівності крізь призму християнського світогляду; показано викривлення понять свободаі рівність”. Шляхом аналізу деяких наслідків ґендерної політики в Європі висвітлено небезпеки для інституту родини та виховання дітей, а також загрозу навязування ґендеризму як єдиного прийнятного світогляду.