ЦИФРОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Lesko N., Antonov M. "Digital human rights in the age of globalization"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/digita...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка», студент

В статті досліджено цифрові права людини в епоху глобалізації. Зауважено, що поява феномену – цифрових прав людини пов’язано з виникненням свободи доступу до Інтернету, а також визначення потенційного «right to be forgotten» (права вимагати видалення персональних даних, конфіденційної інформації про особу з результатів пошукових сервісів). Ці явища є досить новими і з практичного погляду їх краще розглядати не як окрему групу прав людини (наприклад як політичні, економічні, соціальні тощо), а як умовну категорію, яка охоплює особливості реалізації та гарантії захисту фундаментальних прав людини в Інтернеті. Зауважено, що права людини еволюціонують під впливом цифрових технологій. Проблематика прав людини може сприяти виробленню цілісного уявлення про регулювання нових технологій. Права людини можуть стати «маяками» для регулювання інформаційнно-комунікаційних технологій, вказуючи цілі, які повинні бути досягнуті і яка шкода повинна бути попереджена відповідно до принципу пропорційності. Право на доступ до Інтернету не має на меті лише фізичну можливість доступу до мережі Інтернет. Воно базується на комунікаційній цінності Інтернету, що передбачає зв’язок цього права із іншими правами і свободами людини та необхідність доступу до Інтернету для їх реалізації, зокрема, свободи думки, вираження поглядів та переконань, права на розвиток, політичних прав, екологічних та інших основних прав людини. Підкреслено, що забезпечення прав людини в он-лайн просторі здійснюється в основному на міжнародному рівні такими структурами як Рада ООН з прав людини,  Генеральна Асамблея ООН, Європейський суд з прав людини тощо. Проте, єдиного нормативно-правового акту, який би закріплював основні цифрові права людини, ще не прийнято. Отже, більшість цифрових прав закріплені у різноманітних резолюціях Ради ООН з прав людини, які потребують систематизації у єдиний кодифікований акт – Декларацію цифрових прав людини. З кожним днем потреба у такому акті зростає, а за кілька десятків років, без нього важко буде уявити еталон демократичного суспільства.

1. Coccoli J. (2017). The Challenges of New Technologies in the Implementation of Human Rights: An Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era. Peace Human Rights Governance. Vol. 1. Iss. 2. P. 226 2. Talapy`na Э.V. (2019) Prava cheloveka v Y`nternete [Human rights on the Internet]. Zhurnal rossy`jskogo prava. # 2. S. 41–54. 3. Penney J.W. (2011) Internet Access Rights: A Brief History and Intellectual Origins. William Mitchell Law Review. Vol. 38. Iss. 1. P. 10–42. 4. Fisher D. (1982) The Right to Communicate: A Status Rep[The Challenges of New Technologies in the Implementation of Human Rights: An Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era ] ort. UNESCO Reports and Papers on Mass Communication. No. 94. Paris, 55 p. 5. Conners L. (1997) Freedom to Connect. Wired Magazine. August. P. 106–107; Penney J.W. Op. cit. P. 17–18. 6. Konsty`tuciya Ukrayiny` [Constitution of Ukraine ] vid 28 chervnya 1996 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennya 17.03.2021). 7. Gololobova Ye., Mina A. Cy`frovi prava ukrayinciv abo Deklaraciya cy`frovy`x prav lyudy`ny` [Digital Rights of Ukrainians or the Declaration of Digital Human Rights]. URL: https://www.businesslaw.org.ua/digital-rights-t/. 8. Volodovs`ka V., Dvorovy`j M. Prava lyudy`ny` on-lajn: Poryadok denny`j dlya Ukrayiny`. [Human rights online: Agenda for Ukraine]. URL: https://dslua.org/wp-content/uploads/2019/12/DRA_FINAL_UKR.pdf. 9. Zaoxochennya, zaxy`st i zdijsnennya prav lyudy`ny` v Interneti [Promotion, protection and realization of human rights on the Internet]: Rezolyuciya Rady` z prav lyudy`ny` OON. URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/38/L.10/Rev.1. 10. Pravo na nedotorkannist` pry`vatnogo zhy`ttya v cy`frovu epoxu [The right to privacy in the digital age]: Rezolyuciya General`noyi Asambleyi OON. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/73/179. 11. Py`tannya Ministerstva cy`frovoyi transformaciyi [Issues of the Ministry of Digital Transformation]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 18.09.2019 r. # 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text. 12. Monitory`ng porushen` cy`frovy`x prav v Ukrayini [Monitoring of digital rights violations in Ukraine]: Anality`chny`j zvit za cherven` 2019. URL: https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%.... 13. Konvenciya pro kiberzlochy`nnist` [Convention on Cybercrime ] vid 23.11.2001 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575. 14. Pro zaxy`st prav spozhy`vachiv [On consumer protection]: Zakon Ukrayiny` vid 12.05.1991 # 1023-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text. 15. GO «Platforma Prav Lyudy`ny`»: 5 vy`padkiv koly` Vy` ne zdogaduvaly`sya, shho vashi cy`frovi prava porushuyut`sya [NGO "Human Rights Platform": 5 cases when you did not guess that your digital rights are violated]. URL: https://rpr.org.ua/news/5-vypadkiv-koly-vy-ne-zdohaduvalysya-scho-vashi-....