ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

Shaі R. "Crime and globalization: causes and consequences"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/crime-...

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти

У статті розглядаються проблемні питання взаємовпливу процесів глобалізації на розвиток світової злочинності. Глобалізація як світова тенденція новітнього часу має як позитивний вплив на розвиток національного й міжнародного права, так і негативний. Одним із найбільш серйозних негативних наслідків глобалізації є зростання злочинності у світі, а також виникнення нових, більш небезпечних форм злочинності, яка не обмежується національними кордонами й набуває транснаціонального характеру. Вплив глобалізації на цей процес відбувається не прямо, а опосередковано, через економічні, політичні й інші чинники зростання злочинності. Визнання міжнародної і національної злочинності як однієї із загроз стабільності світового життя передбачає розробку й регламентацію державами в національному праві єдиних принципів правової політики, а також об’єднання зусиль зі створення юридичних інструментів, що сприяють уніфікації міжнародного й національних механізмів протидії злочинності. У наш час світова спільнота стикнулась із серйозною проблемою розвитку міжнародної, і зокрема транснаціональної, злочинності. Це безпрецедентне за історичними мірками зростання терористичної загрози; загострення політичних, релігійних і міжетнічних конфліктів, під час яких відбуваються масові й грубі порушення прав людини; інтернаціоналізація організованої злочинності у сфері поширення наркотиків, торгівлі людьми, контрабанди зброєю, яка супроводжується корупцією й легалізацією злочинних доходів тощо. Процес інтенсивної криміналізації суспільних відносин у глобалізованому світі та його різних регіонах і країнах – одна з ознак нашого часу. Дослідження світових і регіональних тенденцій та закономірностей сучасної злочинності та її обумовленість глобалізаційними процесами у світі представляють особливу актуальність.

1. Hlobalyzatsyia y ee vozdeistvye na osushchestvlenye v polnom obъeme vsekh prav cheloveka. Rezoliutsyia, pryniataia Heneralnoi Assambleei OON [po dokladu Treteho komyteta (A/55/602/Add.2) Rezhym dostupa: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/ 565/53/PDF/N0056553.

2. Luneev V.V. Prestupnost XX veka. Myrovыe, rehyonalnыe y rossyiskye tendentsyy. Myrovoi krymynolohycheskyi analyz. M., 1999. P. 17.

3. The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment. – Mode of access: http://www.unodc.org/ documents/data–and–analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

4. Luneev V.V. "Эpokha hlobalyzatsyy y prestupnost". M.: Yzdatelstvo "Norma", 2007. 272 p.

5. Babaev M.M. Obespechenye krymynolohycheskoi bezopasnosty – uhroza pravam cheloveka? // Uholovnaia polytyka y problemы protyvodeistvyia sovremennoi prestupnosty / Sb. nauch. tr. pod red. N.A. Lopashenko. Saratov, 2006.

6. Rakhmanova E. N. Zashchyta prav cheloveka ot prestupnosty v uslovyiakh hlobalyzatsyy: dyss. … dokt. yuryd. nauk. SPb, 2010. 379 p