Аргументативна практика у юридичній діяльності

2021;
: 37-42
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено проблематику аргументативної практики у юридичній діяльності. Акцент зроблено на вивченні вимог до мовців як суб’єктів судового процесу. З’ясовано фактори, які впливають на ефективність аргументування, а саме: комунікативні навички та здібності, знання, уявлення, ціннісна система мовця, емоційний та психологічний стан, соціальний статус та роль у суспільстві. Вказано на вплив цих чинників на визначення тактики та стратегії аргументування та відбору аргументів. Вивчено макроструктуру аргументативного дискурсу, базовими елементами якого є теза, аргумент та демонстрація, розглянуто сутність та функції кожного з них. З’ясовано особливості таких різновидів мовлення як монолог та діалог. Визначено специфіку та вимоги до ефективності їх застосування, умови, за яких їх варто застосовувати. Виявлено значення попередньої підготовки аргументів та монологу і діалогу окремо на результативність аргументування. З’ясовано значення логіки та емоційно-психологічних прийомів переконання суб’єктів судового процесу. Визначено необхідність їх комплексного застосування для підвищення ефективності аргументування, переваги та недоліки кожного з них.
Виявлено відмінності юридичних та наукових доказів відповідно до їх характеристик. Вивчено специфіку застосування понять «юридична аргументація» та «правова аргументація» для охоплення усіх факторів, пов’язаних з аргументативною практикою. З’ясовано спектр питань та аргументів, які вони охоплюють. Визначено доцільність їх застосування відповідно до особливостей аргументативної практики.
Виявлено вплив позитивістської та антропоцентричної парадигм на формування та розвиток аргументативної практики та умови, за яких вона може функціонувати. З’ясовано переваги та недоліки кожної з них. Досліджено значення ідей застосування логіки та загальної теорії моделювання на формування сприятливого середовища для еволюції аргументативного дискурсу в межах судочинства.

1. Bachaliashvili O. V. (2013). Argumentacija kak rechevoe dejstvie v sudebnom diskurse [Argumentation as a speech action in judicial discourse]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. 1 (4). 169-175. doi: 10.24412/FeDdbwu3PPE 2. Dudash T. (2016). Pravova arhumentatsiia: do pytannia pro zahalne poniattia [Legal argumentation: on the question of a general concept]. Pravo Ukrainy. № 8. pp. 99–106. 3. Koziubra M. I. (2012). Teoriia yurydychnoi arhumentatsii: stanovlennia, stan ta perspektyvy u vitchyznianii yurysprudentsii [Theory of legal argumentation: formation, state and prospects in Russian jurisprudence]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. T. 129. pp. 3-11. 4. Ovchinnikov A. I. (2015). Juridicheskaja argumentacija v sudebnom processe: teoretiko-metodologicheskij aspect [Legal argumentation in court proceedings: theoretical and methodological aspect]. Jurist – Pravoved. №5 (72). pp. 13-17. 5. Riabovol L. (2019). Peredumovy y chynnyky stanovlennia vitchyznianoi zahalnoteoretychnoi yurysprudentsii [Prerequisites and factors of formation of Russian general theoretical jurisprudence]. Teoriia derzhavy i prava. №2. pp. 182-187. 6. Starinnova T. B. (2010). Struktura argumentativnogo diskursa [Structure of argumentative discourse]. Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishheva. №4. pp. 19-29.

Chornobay O. "Argumentative practice in legal activity" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/argumentative-practice-legal-activity