СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ

Chornobay O. "Formation of russian legal argumentation based on the principles of legal tradition"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/format...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено питання становлення вітчизняної юридичної аргументації на засадах правової традиції. Акцент зроблено на проблемі відходу від радянської правової спадщини. Визначено основні чинники, які вплинули на відтермінування процесу становлення юридичної аргументації саме в Україні. З’ясовано вплив юридичного позитивізму на формування її особливостей, формулювання принципів права. Вивчено позитивні та негативні фактори впливу на стаChornobayновлення теорії юридичної аргументації на початку існування незалежної української держави. Розглянуто значення світоглядно-методологічного плюралізму та людино-центричної парадигми у контексті реформування підходу до визначення базових принципів юридичної аргументації. Визначено роль загальної теорії моделювання та її основних особливостей у формуванні вітчизняної юридичної аргументації як відповіді позитивістській теорії. З’ясовано ефективність логічних систем та особливості їх застосування у здійсненні аргументації. Вказано на зв’язок між юридичною логікою та риторикою і необхідності їх застосування разом із дедукцією. Вивчено значення герменевтичного фактора становлення української юридичної аргументації та правової традиції загалом. У цьому ж контексті розглянуто роль мови права, заснованої на національній мові, як семіотичної системи, використання якої спрямоване на полегшення трактування та розуміння інформації в судочинстві. Досліджено проблему співвідношення статичності та динамічності права, як науки. З’ясовано необхідність поєднання стабілізувальної та фіксувальної функцій правових норм з одного боку і гнучкості застосування правових принципів задля створення ефективної системи судочинства й оптимальних умов функціювання та розвитку юридичної аргументації в Україні. Визначено основні виклики, які перешкоджають цьому розвитку.

1. Klejnman A. F. (1950). Osnovnye voprosy teorii dokazatel'stv v sovetskom grazhdanskom processe [The main questions of the theory of evidence in the Soviet civil process]. Moskva; Leningrad : Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. 72 p.

2. Koziubra M. I. (2012). Teoriia yurydychnoi arhumentatsii: stanovlennia, stan ta perspektyvy u vitchyznianii yurysprudentsii [Theory of legal argumentation: formation, state and prospects in Russian jurisprudence]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. T. 129. P. 3-11.

3. Riabovol L. (2019). Peredumovy y chynnyky stanovlennia vitchyznianoi zahalnoteoretychnoi yurysprudentsii [Prerequisites and factors of formation of Russian general theoretical jurisprudence]. Teoriia derzhavy i prava. №2. P. 182-187.

4. Chornobai O. L. (2019). Stanovlennia ta perspektyvy vitchyznianoi yurydychnoi arhumentatsii [Formation and prospects of domestic legal argumentation]. Jurnalul juridic national: teorie si practica. Nr. 2 (36). P. 33-36.

5. Shcherbyna O. Yu. (2014). Lohichne modeliuvannia ta yurydychna arhumentatsiia [Logical modeling and legal argumentation]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filosofiia. Politolohiia. № 1. P. 50–53

6. Iurkevych M. O. (2015). Yurydychna arhumentatsiia. Lohichni doslidzhennia : monohrafiia [Legal reasoning. Logical research: monograph]. Kharkiv : Pravo. 336 p.

7. Judel'son S. (1951). Problema dokazyvanija v sovetskom grazhdanskom processe [The Problem of Proof in the Soviet Civil Process]. Moskva : Gosjurizdat. 296 p.