Методологічні засади дослідження прав людини

D. Zabzaljuk. Ruslan Topolevsky "Methodological fundamentals of human rights research".
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
Львівського державного університету внутрішніх справ
2
Lviv State University of Internal Affairs

У статті висвітлено методологічні засади та аспекти дослідження сфери прав людини. Підкреслено, що при формуванні системи методів для дослідження прав людини існує необхідність врахування таких елементів як галузь юридичної науки та її специфічний термінологічний апарат, покоління, до якого належить обране право, територія, на якій здійснюється реалізація права тощо. На прикладі порівняльно-правового метода показано особливості дослідження прав людини з урахуванням взаємодії міжнародної, регіональної та національної систем захисту прав людини. Запропоновано при застосуванні  порівняльно-правового методу щодо дослідження прав людини здійснювати дослідження за певними стадіями: Встановлено необхідність поєднання різнорівневих методів дослідження з урахуванням мети дослідження. 

З’ясовано, що існує необхідність формулювання певного набору концептуальних положень, визнання яких становить світоглядний фундамент доктрини прав людини: обов’язок держави поважати права людини, невідчужуваність прав людини, універсальність. Підкреслено, що детальний розбір таких фундаментальних положень потрібен лише за умови, що це є метою такого дослідження. В іншому випадку, обговорення змісту цих положень відволікає дослідника від основної мети дослідження – з’ясування місця і ролі відповідного права людини в системі прав людини. 

Запропоновано виділити певні блоки методів в залежності від спрямованості дослідження. Вказано необхідність відбору «серцевини» («ядра») методів дослідження таким чином, щоб вони доповнювали одне одного і взаємно посилювали. Автори встановили, що зміна «серцевини» дослідження тягне за собою не лише зміну характеру дослідження, але й зміну аргументації та формування іншого набору висновків дослідження у сфері прав людини залежить від того, які методи будуть покладені в серцевину дослідження.

1. Tsyppelius R. (2004). Yurydychna metodolohiia[Legal methodology.]. K.:Vyd-vo «Referat», 176 p.

2. Kelman M. (2011). Yurydychna nauka yak obiekt metodolohichnoho doslidzhennia [Legal science as an object of methodological research.]. Ternopil: Terno-hraf, 348 p.

3. Kelman M. (2011). Yurydychna nauka: problemy metodolohii [Legal science: problems of methodology.]. Ternopil: Terno-hraf., 492 p.

4. Petersmann (2018).  Ernst-Ulrich, Human Rights, Constitutional Justice and International Economic Adjudication: Legal Methodology Problems. European University Institute Department of Law Research Paper. №.18. URL: https://ssrn.com/abstract=3275233

5. Arstein-Kerslake A., Gooding P., Mercer S., Raymond M., McSherry B. (2019). Implementing a Participatory Human Rights-Based Research Methodology: The Unfitness to Plead Project. Journal of Human Rights Practice. Volume 11, Issue 3, November. P. 589–606. URL: https://doi.org/10.1093/jhuman/huz034

6. Gruskin S, Ferguson L, Kumar S, Nicholson A, Ali M, et al. (2017). A novel methodology for strengthening human rights based monitoring in public health: Family planning indicators as an illustrative example [A novel methodology for strengthening human rights based monitoring in public health: Family planning indicators as an illustrative example.]. PLOS ONE. 12(12): URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186330

7. Aleksi R. (2008). Instytutsionalizatsiia prav liudyny v demokrattychnii konstytutsiinii derzhavi. [Institutionalization of human rights in a democratic constitutional state. Philosophy of human rights.]. Filosofiia prav liudyny. Kyiv:Nika-Tsentr, 320 p.

8. Donelli Dzh. (2004). Prava liudyny u mizhnarodnii politytsi [Human rights in international politics]. K.:Kalvariia.,280 p.

9. Kharytonov Ye., Kharytonova O. (2002). Porivnialne pravo Yevropy: osnovy porivnialnoho pravoznavstva [Comparative law of Europe: foundations of comparative jurisprudence.]. Yevropeiski tradytsii. Kh.:Odisei, 592 p.

10.  Sytar I., Chornobai O. (2009). Metodolohichni osnovy porivnialnoho pravoznavstva [Methodological foundations of comparative jurisprudence.]. Lviv: LvDUVS, 72 p.

11. Balynska O. M., Yashchenko V. A. (2009). Metodolohiia suchasnoho pravoznavstva: posibnyk [Methodology of modern jurisprudence: manual;]; za zah. red. O. M. Balynskoi. Lviv: LvDUVS, 372 p.