Активізм релігійних організацій у сфері захисту основоположних прав людини

Marta Sheptytska. Activism of religious organizations in the field of fundamental human rights protection.

1
Lviv Polytechnic National University

У статті окреслено та проаналізовано активну діяльність релігійних організацій у сфері захисту основоположних прав людини. Основними засадами взаємодії держави та релігійних організацій в Україні у сфері захисту основоположних прав людини є: дотримання принципу відокремлення релігійних організацій від держави та невтручання у внутрішні справи один одного; подолання негативних наслідків відношення держави до релігійних інституцій у радянські часи; неприпустимість участі релігійних організацій у політичній діяльності, а також спроб політичних партій або лідерів використовувати релігійні організації у політичних цілях; удосконалення та відпрацювання правових механізмів на практиці у становленні партнерських відносин між державою і релігійними організаціями; сприяння у реалізації прав релігійних організацій та створення умов для їх нормального та всебічного функціонування тощо.

До основних напрямів діяльності релігійних організацій у напрямі захисту основоположних прав людини віднесено: співпраця у сфері збереження та зростання суспільної моралі; співпраця у сфері налагодження та дотримання міжрелігійної, міжконфесійної, міжетнічної та громадянської злагоди в українському суспільстві; сприяння на міжнародному рівні миру, порозумінню, співробітництву між людьми, народами та державами; створення міжконфесійних та міжцерковних об’єднань з метою консолідації зусиль релігійних організацій заради реалізації ними масштабних соціальних проектів та інше; відродження, збереження та розвиток історичної та культурної спадщини народів України; співпраця у сфері духовного, морального, патріотичного виховання та освіти; співпраця у науковій сфері, включаючи спільні дослідження в гуманітарній галузі;  співпраця у сфері культури, мистецтва та творчої діяльності; співпраця у сфері соціального захисту держави та охорони здоров’я населення; підтримка інституту сім’ї, материнства та дитинства; співпраця релігійних та світських засобів масової інформації;  піклування про духовно-моральне виховання військових, працівників правоохоронних установ та силових відомств; робота з профілактики правопорушень, піклування про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі; спільна діяльність з охорони навколишнього середовища; співпраця у сфері економічної діяльності на користь релігійних організацій, держави  та суспільства.

1. Koziubra M. I. (2010) Prava liudyny i verkhovenstvo prava. [Human rights and the rule of law.]. Pravo Ukrainy. No 2. P. 24–35.

2. Konstytutsiia Ukrainy. [Constitution of Ukraine.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. (Accessed: 10.05.2023). [in Ukrainian].

3. Zakon Ukrainy «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii». [Law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. (Accessed: 10.05.2023). [in Ukrainian].

4. Manzhalii X. (2008) Sotsialna diialnist novykh relihiinykh instytutsii v suchasnii Ukraini. []. Relihiia ta sotsium. № 1. S. 58–60. [in Ukrainian].

5. Kochkadan A. (2009) Zahalni zasady vzaiemodii derzhavy i relihiinykh obiednan v Ukraini: novelizatsiia pravovoho rehuliuvannia. [General principles of interaction between the state and religious associations in Ukraine: amendment of legal regulation]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna.Vol. 49. P. 95–100. [in Ukrainian].

6. Chornopyska V., Malysh M. (2022) Volonterska diialnist relihiinykh orhanizatsii: administratyvno-pravovi harantii[Volunteer activity of religious organizations: administrative and legal guarantees]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. No 3. (35). P. 272–277. [in Ukrainian].

7. Chornopyska V., Malysh M. (2022) Rol relihiinykh orhanizatsii u zabezpechenni prava na bezpechne dlia zhyttia i zdorovia dovkillia [The role of religious organizations in ensuring the right to an environment safe for life and health]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. No 1. (33). P. 99–105. [in Ukrainian].