Роль релігійних організацій у сучасних суспільно-правових відносинах

Iryna Zharovska "The role of religious organizations in modern socio-legal relations"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права

Стаття присвячена аналізу ролі релігійних організацій в сучасному суспільстві в контексті інформаційних та глобалізаційних змін сучасності та їх впливу на суспільно-правову реальність. 

Доведено, що роль релігійних організацій трансформується в епоху глобалізованого суспільства та інформаційно-технічного прогресу. Наукова доктрина не містить єдності таких видозмін. Перша група науковців вказує на те, що роль релігійних норм в сучасному правовому регулюванні все біль віддає переваги новітнім підходам і право тут відіграє домінуючу роль. Друга група має протилежну думку - релігія як споконвічна людська аксіологічна цінність має відповіді на всі життєві ситуації, в тому числі й на новітні глобально-технічні трансформації.

Констатовано, що зараз необхідні оновленні підходи і для правової науки, оскільки вона не може оминути проблеми глобалізаційних змін, що існують у правових і державницьких явищах.  Характерним є те, що зараз світовий розвиток не має чіткого вектору, наука повинна встановити оптимально можливий напрям та застерегти від негативних факторів, що спричиняються глобалізацією. Роль державного управління та громадської активності мають в контексті релігійної свободи особливі переплетення й проявляються у діяльності релігійних організацій.

Мотивовано такі зміни сутності ролі релігійних організацій в сучасній правовій реальності: врахування різновекторності релігійних поглядів суспільних груп; зменшення ролі релігійної ідеології та релігійних лідерських думок як фактору формування політичної позиції члена релігійної організації; поширення релігійного екстримізму, що здебільшого зумовлена міграційними факторами. 

Водночас необхідно продовжувати ідентифікувати, оцінювати та прогнозувати ризики, вплив ззовні та зсередини, щоб захистити ці гармонійні відносини шляхом прогресивного правові положення.

1.  Formicola R. (2021) The Catholic Religious Presence in Civil Society: A Waning Influence. Religions. 12(4). Р. 248. https://doi.org/10.3390/rel12040248 [in English];

2.  Cao N.(2019) A Sinicized World Religion?: Chinese Christianity at the Contemporary Moment of Globalization. Religions  10(8), Р. 459 https://doi.org/10.3390/rel10080459 [in English];

3.  Juergensmeyer M. (2019) Religious Nationalism in a Global World. Religions 10(2), 97. https://doi.org/10.3390/rel10020097 [in English];

 4.World Values  Survey. Values change the  World. 5 waves  URL: www.worldvaluessurvey.org  [in English];

5.Sarnoto A. Z.,  Hayatina L. (2021) Polarization of the Muslim community towards government policies in overcoming the COVID-19 pandemic in Indonesia. Linguistics and Culture Review. 5(S1), 642-652. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS1.1449 [in English];

6.  Hаdzic F. (2020) The European Union (EU) Political Identity within the migrant crisis, and the Balkan – Bosnian route; xenophobia and religious identity. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 10. DOI: 10.33448/rsd-v9i10.8685. [in English]