Система електронного судочинства: до питання комплексності компонентів

Oleh Shymin "The electronic judicial system: to the question of the complexity of the components".

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У цій статті проводиться дослідження комплексності системи електронного судочинства шляхом визначення його основних компонентів та їх значення для здійснення правосуддя.

Автором зазначено, що електронне судочинство є передовим методом управління правосуддям, базуючись на використанні сучасних інформаційних технологій. Електронне судочинство конституює неабияку актуальність у парадигмі судової реформи, яке відзначається використанням передових інформаційних технологій для оптимізації та модернізації. Прогресивний аспект трансформує традиційний судовий процес, наділяючи його новими можливостями ефективності, прозорості та відкритості. Він відкриває шлях до створення високоефективної та сучасної системи судочинства, що відповідає вимогам сучасного правового середовища та високим стандартам судової практики.

Акцентовано, що електронне правосуддя в контексті війни відіграє важливу роль у забезпеченні справедливості та правопорядку. Основні аспекти під час війни включають швидкий та ефективний доступ до правосуддя, забезпечення прозорості та відкритості, збереження та аналіз доказів, безпеку та конфіденційність, а також можливість ведення судових процедур у віддаленому просторі. Таким чином, електронне правосуддя відіграє ключову роль у забезпеченні правопорядку та справедливості в умовах військового конфлікту, надаючи ефективні та надійні інструменти для забезпечення прав та інтересів громадян.

Доводиться, що його складові включають електронні судові системи, що автоматизують судочинство та оптимізують процеси розгляду справи; електронні досьє, що структурують та забезпечують доступ до судових даних та документів; електронна комунікація, що полегшує взаємодію між учасниками судового процесу через електронні канали; та електронний моніторинг, що аналізує та контролює аспекти судової діяльності.

Електронне судочинство та його компоненти сприяють покращенню ефективності та прозорості судової системи, забезпечуючи кращий доступ до інформації та полегшуючи виконання судових рішень. Вони є необхідними інструментами для сучасної правової системи, спрямованої на забезпечення справедливості, ефективності та відкритості.

1. Zharovska I. M., Kovalchuk V. B. Tsyfrovi tekhnolohii u vyborchomu protsesi: teoretychni aspekty vidpovidnosti demokratychnym standartam [Digital technologies in the electoral process: theoretical aspects of compliance with democratic standards]. ScienceRise. Juridical Science.  2020.  № 4.  S. 4-10 [in Ukraine].

2. Cordella A., Contini F.  Digital Technologies for Better Justice A Toolkit for Action. Institutions for Development Sector. 2020. URL: https://www.researchgate.net/profile/Antonio Cordella/publication/34190... Action/links/5ed8fd65458515294531523e/Digital-Technologies-for-Better-Justice-A Toolkit-for-Action.pdf [in English].

3. Joaquín S., Reem A. R.,  Meinel  C. Delivering Digital Justice: Liminal Innovation & Permanence in Courts. ACIS Proceedings. 2021. Vol.  34. URL: https://aisel.aisnet.org/acis2021/34 [in English].

4. Re R.M., Solow-Niederman A. Developing Artificially Intelligent JusticeSTAN. TECH. L. REV. 2019. Vol.  22 (242) [in English].

5. Noiret S., Lumetzberger, Kampel M. Bias and Fairness in Computer Vision Applications of the Criminal Justice System, 2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), Orlando, FL, USA, 2021, pp. 1-8, doi: 10.1109/SSCI50451.2021.9660177 [in English].