Правосвідомість та національна ідея – основа стабільного державно-правового розвитку суспільства

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Alona Romanova. Legal awareness and the national idea are the basis of a stable state and legal development of society.

1
Навчально-науковий інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»,

З’ясовано, що в основі української національної ідеї, серед інших чинників, лежить формування правосвідомого громадянина з правомірним вектором особистісного розвитку. Ми бачимо, що навіть в час війни українці намагаються контролювати дотримання норм права і закону. Активна діяльність усіх правоохоронних структур по забезпеченню правопорядку і попередженню неправомірної поведінки громадян свідчить про прагнення суспільства до правомірного, цивілізованого розвитку навіть в кризово-перехідний період існування нації.

Наголошено, що в межах конкретного суспільства люди об’єднані певною метою, національною ідеєю, правовим полем та морально-ціннісними орієнтирами. Цивілізоване суспільство прагне до постійного розвитку та вдосконалення. Важливим аспектом у цьому процесі є інтеграція у міжнародний глобалізований суспільно-правовий простір. Науково-технічний прогрес дозволяє активно розвивати соціум в тісній взаємодії між його членами.

Зазначено, що сьогодні ми знову доводимо всьому світу, що маємо право, на основі багатовікових традицій державотворення і правотворення, розвивати свою державність. Під час війни на перший план виходять проблеми воєнно-політичної сфери, що є абсолютно виправданим, адже збереження життя і здоров’я громадян, активна відсіч ворогу, міжнародна підтримка – запорука перемоги і можливості формування демократичного суспільства. Попри це, ми не повинні забувати про важливість формування майбутнього покоління українців як правосвідомих громадян зі стійким розумінням національної ідеї, етнічної приналежності.

Акцентовано увагу на тому, що формування правосвідомості та збереження і розвиток національної ідеї є пріоритетним завданням держави і суспільства загалом для збереження своєї самобутності, незалежності і значущості на міжнародно-правовій арені.

Важлива роль у цьому процесі належить молоді, культурній еліті, а також, кожен громадянин повинен прагнути збагатити і примножити як національну спадщину свого народу так і його державно-правову систему через правомірну поведінку, правову культуру і високий рівень правосвідомості.

1. Vilna entsyklopediia Vikipediia. (2018). Suspilstvo[Society]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C....

2. Nediukha M. (2018). «Suspilni vidnosyny» ta «sotsialni vidnosyny» yak poniattia polityko-pravovoi nauky [Society "Social relations" and "social relations" as concepts of political and legal science]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. Vyp. 2. Р. 188-200.

3. Bandurka O. M., Holovko O. S., Perederii O. S. (2018). Teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk [Theory of the state and law: a textbook]. Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv. 416 р.

4. Vediernikov Yu. A. (2016). Teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk [Theory of the state and law: a textbook]. 3-ye vyd. pereroblene i dopovnene. Dnipro : Dnipropetrovskyi  derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. 480 р.

5. Vilna entsyklopediia Vikipediia. (2021). Natsionalna ideia[National idea]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C... ideia.

6. Nahorna L. P. (2020). Natsionalna ideia [National idea]. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. Elektronnyi resurs. Redkolehiia: I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak ta in. NAN Ukrainy. NTSh. K. : Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Rezhym dostupu: https://esu.com.ua/article-71061.

7. Prosvita Prykarpattia. (2020). Pro Ukrainsku natsionalnu ideiu yak dukhovnyi zakon natsii [About the Ukrainian national idea as the spiritual law of the nation].http://uaprosvita.if.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%8E-%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D1%83/.

8. Kalynovskyi Yu.  (2016). Suspilna pravosvidomist u derzhavotvorchomu protsesi Ukrainy [Public legal awareness in the state-building process of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. 2016. № 2. Р. 30-40.