Соціальні детермінанти формування індивідуальної злочинної поведінки

Oleksii Humin. Alla Yosypov. Social determinants of the formation of individual criminal behavior.

1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті проаналізовано основні підстави й обставини, що штовхають громадян на правопорушення, а також умов, що виникають у суспільстві та формують певні причини, які спричиняють вчиненню правопорушення.

З огляду на криміногенність маргінальності та її залежність від особливостей кожної людини, її якостей, стабільності поглядів і переконань та можливий характер настання суспільно шкідливих наслідків, імовірна теорія причинності, на нашу думку, найдоцільніша у визначенні підстав появи маргінальності. Умови формування особи, виховання, соціалізація, вплив зовнішніх чинників протягом життя індивіда впливають на розвиток маргінальності й пов’язану з нею соціальну деформацію особи.

Зроблено висновок, що оскільки на сьогодні в суспільстві практично відсутні соціальні орієнтири належної поведінки, що підтримуються державою. У зв’язку з тим, що державна політика не приділяє уваги підтримці суспільних цінностей та орієнтирів належної поведінки, кожний для себе визначає його межі. В умовах правової маргінальності, відмови від визнання правових приписів як основних, у сукупності зі споживчою ідеологією, в особи не залишається ніяких внутрішніх мотивів для відмови від вчинення правопорушення.

1.​Linhur L. M., Polishchuk S. O. Analiz sotsialno-ekonomichnykh faktoriv marhinalizatsii naselennia Ukrainy. Ekonomika: realii chasu. 2016. № 6(28). P. 33–39.

2.​Shulha M. Natsionalna i politychna marhinalizatsiia za umov systemnoi kryzy. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. 2002. № 1. P. 1–20.

3.​Kutsenko O. Stanovlennia sotsialnykh klasiv yak vyiavlennia samo orhanizatsiinykh protsesivususpilstvi. Sotsiolohiia. 2019. № 7. P. 122–134.

4.​Kuzmenko T. M. Sotsialna marhinalnist yak teoretychna problema ta realnist ukrainskoho sotsiumu. Hileia. Politychni nauky. 2009. Vyp. 18. P. 278–288.

5.​Lunev V. V. Эpokha hlobalyzatsyy y prestupnost. Moskva: Norma, 2007. 272 p. 

6.​Hurov A., Kovalev N., Kulykov A. XXI vek protyv hlobalyzatsyy prestupnosty. Prokurorskyi nadzor. 2000. № 2. P. 4–5.

7.​Nazarenko D. O. Kryminolohichnyi analiz ta protydiia fonovym dlia zlochynnosti yavyshcham: monohrafiia. Kharkiv: Dysa plius, 2013. 524 p.

8.​Zharkov Ya. M. Petryk V. M., Prysiazhniuk M. M. Istoriia informatsiino-psykholohichnoho protyborstva: pidruchnyk / zah. red. Ye. D. Skulysha. Kyiv: Naukovo-vydavnychyi viddil Natsionalnoi akademii SB Ukrainy, 2012. 212 p.