Злочини проти релігійних свобод громадян: зарубіжний досвід

Автори:
1
Інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

Стаття присвячена аналізу кримінально-правового захисту релігійних свобод
громадян у зарубіжних державах. Аналізуючи зміст кримінально-правових положень
багатьох держав світу, пов’язаних із захистом релігійних свобод громадян, зроблено
висновок, що у більшості з них передбачаються такого роду норми. В той же час, деякі
чинні КК не передбачають кримінальної відповідальності за діяння у згаданій сфері.
Такими, наприклад, є КК Франції, КК Швеції, КК Іспанії. Відсутність згаданих
положень у законодавстві цих держав вбачається радше їхньою національною правовою
традицією, ніж прямим запереченням доцільності кримінально-правового захисту
згаданих суспільних відносин. Також не можна не відзначити й спроб низки держав
вивести за рамки КК правовий захист релігійних свобод громадян, типовим прикладом
чого може вважатись КК Данії

1. Marysyuk K.B. Kryminalna vidpovidalnist za porushennya zakonodavstva u sferi svobody
virospovidannya u derzhavakh Yevropeyskoho Soyuzu[Criminal liability for violations of the legislation
on freedom of religion in the states of the European Union]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya
yurydychna. 2006. Vol. 43. pp. 285–289. 2. Kryminalnyy kodeks Ispaniyi[PenalCodeofSpain]. Moskva:
Zertsalo-M, 1998. 218 p. 3. Kryminalnyy kodeks Danii[Penal Code of Denmark]. SPb: The Legal Center
Press, 2001. 230 p. 4. Jørgenssen Steen A. Så skete det: Folketinget har afskaffet blasfemiparagraffen.
URL:https://jyllands-posten.dk/politik/ECE9623764/saa-skete-det-folketinget-....
5. Uholovnyy kodeks Avstriyi [Penal Code of Austria]. Moskva: Zertsalo-M, 2001.
144 p. 6. Uholovnyy kodeks Hollandiyi [Penal Code of Holland]. SPb: Yurydycheskyy tsentr Press, 2001.
510 p. 7. Kodeks karny [Penal Code]. Warszawa: ParkPrawo, 2010. 606 p. 8. Cebula Sl. Ochrona
wolności sumienia i wyznania w polskim Kodeksie Karnym [Protection of freedom of conscience and
religion in the Polish Penal Code]. Forum Teologiczne. 2014. Vol. 15. pp. 97–107. 9. Ugolovnyy kodeks
Respubliki Belarus’ [Penal Code of the Republic of Belarus]. Minsk : Akademiya MVD Respubliki
Belarus’, 2010. 227 p. 10. Ugolovnyy kodeks Respubliki Kazakhstan ot 3 iyulya 2014 goda No. 226-V
(s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 12.07.2018 g.) [Penal Code of the Republic of
Kazakhstan]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=4...
168&pos2=5243. 11. Ugolovnyy kodeks Respubliki Moldova [Penal Code of the Republic of Moldova].
URL: http://lex.justice.md/ru/331268/.

Martjanova T. "Crimes against religious freedoms: foreign experience" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19-2018/crimes-against-religious-freedoms-foreign