Конформістська поведінка людини в умовах соціально-правової дезорганізації

Romanova A., Shcherbai I. "Conformist behavior under conditions of socio-legal disorganization"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
Навчально-науковий інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»,
2
студентка магістратури

З’ясовується особливість конформістської поведінки людини в умовах соціально-правової дезорганізації обумовленої розшаруванням суспільних інститутів, що суперечить загальновизнаним принципам конкретного суспільного утворення.
Наголошується на стані суспільства, що вимагає від людини активної правомірної дії, а не пасивно-пристосувальницького існування, а також на тому, що правового значення набуває така поведінка людей, яка здатна істотно позначитися на стані і розвитку економічних, соціальних, політичних, ідеологічних суспільних відносин, на статусі людини та реалізації її інтересів. Поведінка людини в умовах соціальної дезорганізації може бути непрогнозованою і непередбачуваною. Ідеальна форма виразу правової поведінки за будь яких обставин – це правомірно активна поведінка, але життєві реалії вказують на те, що не всі члени суспільства можуть і готові у кризово-перехідний період розвитку суспільства зберігати зазначену поведінку.
Основною соціальною ознакою правомірної поведінки є соціальна важливість, значущість. Саме вона є критерієм віднесення людської поведінки до правової сфери, на цій підставі і відбувається розподіл поведінки на ту, що становить інтерес для суспільства і для соціоприродного простору загалом, і ту, що не становить жодного інтересу.
Акцентується увага на тому, що конформістську поведінку відрізняє пристосовництво, пасивне прийняття існуючого порядку, відсутність власних позицій, підпорядкування психологічному тиску, а конформізм у правовій поведінці людини є особливо небезпечний в умовах революцій, національно-визвольних повстань, повалення антидемократичних режимів. За умови кризового стану розвитку суспільства не порушувати загальноприйняті норми недостатньо, потрібно проявляти правомірну активність. Така активність громадян у суспільстві, в державі необхідна для подолання певної кризи. Займаючи «вичікувальну» позицію людина перекладає вирішення суспільних проблем, зокрема і тих які стосуються її самої на інших членів соціуму, при цьому дуже часто виражаючи при цьому власне незадоволення їхніми діями.

1. Khamitov N., Krylova S. (2007). Filosofskyi slovnyk. Liudyna i svit [Philosophical Dictionary. Human and world]. K. : KNT. 264 p. 2. Vilna entsyklopediia Vikipediia. (2006). Teoriia sotsialnoi dezorhanizatsii[Social_disorganization_theory]. https://uk.wikipedia.org/wiki/Teoriia_sotsialnoi_dezorhanizatsii. 3. Aleinykova O. P. (1977). Poniatye pravomernoho povedenyia. Problemы sovershenstvovanyia sovetskoho zakonodatelstva [The concept of legitimate behavior]. Trud VNYYSZ. M. : VNYYSZ. Vyp. 10. P. 3–12. 4. Babkina O. V., Volynka K. H. (2004). Teoriia derzhavy i prava u skhemakh i vyznachenniakh [The theory of state and law in schemes and definitions]: Navch. posib. K. : MAUP. 144 p. 5. Volynka K. H. (2003). Teoriia derzhavy i prava [The theory of state and law]: Navch. posib. K. : MAUP. 240 p. 6. Bachy`nin V. A., Zhuravs`ky`j V. S., Panov M. I. (2003). Filosofiya prava : slovny`k. [Philosophy of Law: Dictionary]. K. : In Yure. 408 p.