Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції

Chornobai O.
"Current state and prospects of ukrainian european integration"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджується сучасний стан та перспективи української євроінтеграції з погляду наближення українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, проведення відповідних змін у нормативно-правовій базі України та їх реалізації. Особливий акцент зроблено на визначенні особливостей наближення українського законодавства у різних сферах, проблемах дефініції цих процесів та труднощів, що виникають під час їхньої реалізації. Проаналізовано сучасний стан проведення реформ відповідно до завдань Порядку денного асоціації, визначено основні проблеми. Дано рекомендації щодо вирішення цих проблем та забезпечення умов, що дозволять уникнути їх в майбутньому. Враховуючи особливості євроінтеграційного процесу України до ЄС, ці етапи виключають фактор синхронності, який при цьому замінюється системою постановки завдань та планів дій і звітуванням про результати. Одним із найважливіших чинників, що виступили каталізатором процесу адаптації є участь України в діяльності Ради Європи на правах члена і приєднання до конвенцій та інших нормативних актів і документів цієї організації. Окрім того, членство в Раді Європи є однією із ключових вимог для вступу в ЄС. Дотримання вимог Ради Європи наближає національне законодавство України до правової системи Євросоюзу, оскільки держави-члени ЄС також повинні виконувати їх. Варто зазначити, що документи, які приймаються Радою Європи, не є обов’язковими до виконання, а чіткий механізм введення санкцій за ігнорування цих положень поки відсутній. Отже, діяльність у межах Ради Європи залишається радше можливістю, аніж механізмом ефективної адаптації українського законодавства, а тому потребує створення додаткової інституційної та правової бази з боку України для підвищення результативності процесу адаптації. При цьому доцільно говорити про імплементацію міжнародних документів, а саме актів, виданих Радою Європи, оскільки наближення українського законодавства до них найточніше підходить під це визначення, враховуючи широкий спектр питань адаптації.

1. Verkhovna rada Ukrainy. (2004) Pro Zahalnoderzhavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu [About the National program of adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text. 2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015) Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_011#Text. 3. Kabinet Ministriv Ukrainy. (1999) Pro Kontseptsiiu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu [About the Concept of adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1496-99-p#Text. 4. Kostiuchenko Ya. (2019) Uhoda pro asotsiatsiiu z YeS u natsionalnomu poriadku dennomu Ukrainy [Association Agreement with the EU on the national agenda of Ukraine] Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. K. Рp. 354–359. 5. Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. (2015) Poriadok dennyi asotsiatsii mizh Ukrainoiu ta YeS dlia pidhotovky ta spryiannia implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu [The agenda of the association between Ukraine and the EU to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement]. https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/evroitegraciina_dijalnist/UA... %20final.pdf. 6. Puls Uhody. Napriamky Uhody pro asotsiatsiiu – prohres vykonannia [The directions of the Association Agreement are progress in implementation]. http://pulse.eu-ua.org. 7. Parkhomenko N. M. (2012) Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z yevropeiskym ta mizhnarodnym pravom: metody, etapy, vydy [Harmonization of Ukrainian legislation with European and international law: methods, stages, types]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 1. Рp. 339–340. 8. Reanimatsiinyi Paket Reform [Resuscitation Reform Package]. (2020) https://rpr.org.ua. 9. Uriadovyi portal. Reformy [Reforms]. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi. 10. Ukaz prezydenta Ukrainy “Pro zatverdzhennia Stratehii intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu” [Decree of the president of Ukraine “On approval of the strategy of Ukraine’s integration into the European Union”] (1998) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98#Text. 11. Ukrinform. (2020) KSU vyznav nekonstytutsiinoiu kryminalnu vidpovidalnist za nedostovirne deklaruvannia [The Constitutional Court of Ukraine has declared unconstitutional criminal liability for false declarations]. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124929-ksu-viznav-nekonstitucij.... 12. Khorolskyi R. (2019) Chy mozhna usunuty plutanynu v yevrointehratsiinii terminolohii? [Is it possible to eliminate confusion in European integration terminology?] Tsentr “Nova Yevropa”. http://neweurope.org.ua/analytics/nablyzhennya-adaptatsiya-aproksymatsiy.... 13.Chabakh O. M. (2014) Pravova harmonizatsiia yak neobkhidna skladova yevrointehratsiinykh protsesiv Ukrainy [Legal harmonization as a necessary component of Ukraine’s European integration processes]. Teoriia ta istoriia derzhavy i prava. K. Рp. 46–50. 14.Iamkovyi V. I. (2018) Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z pravom Yevropeiskoho Soiuzu yak odyn z etapiv adaptatsii do yevropeiskykh pravovykh standartiv [Harmonization of Ukrainian legislation with the law of the European Union as one of the stages of adaptation to European legal standards]. Pravovyi chasopys Donbasu. Kryvyi Rih. Рp. 33–39.