Реформи у сфері юстиції, судочинства та правосуддя як чинник формування політичної асоціації між Україною та ЄС

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано зміст та особливості реформ у сфері юстиції, судочинства та правосуддя в Україні. Розкрито роль реформ у сфері юстиції, судочинства та правосуддя у формуванні політичної асоціації між Україною та ЄС. Висвітлено проблеми та перспективи реалізації реформ у сфері юстиції, судочинства та правосуддя в Україні.

 1. Dohovir pro funktsionuvannya YeS. (2021). URL : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/994_b06 [in Ukrainian].
 2. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeyskym Soyuzom, Yevropeyskym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony. (2021). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].
 3. Ibid.
 4. Plan diy Ukrayina – YeS u sferi yustytsiyi, svobody ta bezpeky. (2021). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_956#Text [in Ukrainian].
 5. Pro Stratehiyu reformuvannya sudoustroyu, sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015 – 2020 roky. № 276. (2015). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 [in Ukrainian].
 6. Plan diy shchodo realizatsiyi polozhen Stratehiyi reformuvannya sudoustroyu, sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015 – 2020 r. (2021). URL : http://www.reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Judical.pdf [in Ukrainian].
 7. Pro zabezpechennya prava na spravedlyvyy sud. № 192-VIII. (2015) [in Ukrainian].
 8. Kuybida, R., Ruda, T. (2016). Pravo na spravedlyvyy sud: inshi aspekty. Ukrayinska Helsinska spilka. URL : hhttps://helsinki.org.ua/pravo-na-spravedlyvyj-sud-inshi-aspekty-r-kujbida-t-ruda-tsentr-polityko-pravovyh-reform /#_ftn1 [in Ukrainian].
 9. Ibid.
 10. Spilnyy vysnovok Venetsianskoyi Komisiyi ta Dyrektoratu z prav lyudyny y verkhovenstva prava shchodo sudoustroyu ta statusu suddiv i zmin do Zakonu “Pro Vyshchu radu yustytsiyi Ukrayiny”. (2021). URL : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282015%29007-e [in Ukrainian].
 11. Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo pravosuddya). № 1401-VIII. (2016) [in Ukrainian].
 12. Pro sudoustriy i status suddiv. № 1402-VIII. (2016) [in Ukrainian].
 13. Pro pryznachennya suddiv Verkhovnoho Sudu. № 357/2017. (2017) [in Ukrainian].
 14. Pro sudoustriy i status suddiv...
 15. Kalashnyk, P. (2021). Konstytutsiynyy sud vyznav nezakonnoyu likvidatsiyu Verkhovnoho sudu za reformoyu 2016 roku. URL : https://hromadske.ua/posts/konstitucijnij-sud-viznav-nezakonnoyu-likvidaciyu-ver hovnogo-sudu-za-reformoyu-2016-roku [in Ukrainian].
 16. Pro Vyshchu radu pravosuddya. № 5180. (2016) [in Ukrainian].
 17. Pro Vyshchyy antykoruptsiynyy sud. № 2447-VIII. (2018) [in Ukrainian].
 18. Pro utvorennya Vyshchoho sudu z pytan intelektualnoyi vlasnosti: Ukaz Prezydenta Ukrayiny. № 299/2017. (2017) [in Ukrainian].
 19. Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny. № 2136-VIII. (2017) [in Ukrainian].
 20. Pro prokuraturu. № 1697-VII. (2014) [in Ukrainian].
 21. Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo pravosuddya)...
 22. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo diyalnosti Heneralnoyi prokuratury Ukrayiny. № 1355-VIII. (2016) [in Ukrainian].
 23. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny “Pro prokuraturu” (shchodo udoskonalennya ta osoblyvostey zastosuvannya okremykh polozhen). № 578-VIII. (2015) [in Ukrainian].
 24. Pro vykonavche provadzhennya. № 1404-VIII. (2016) [in Ukrainian].
 25. Pro orhany ta osib, yaki zdiysnyuyut prymusove vykonannya sudovykh rishen i rishen inshykh orhaniv. № 1403-VIII. (2016) [in Ukrainian].
 26. Zvit pro vykonannya Poryadku dennoho asotsiatsiyi ta Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS (za 2015 roku). (2021). URL : file://C:/ Users/Admin/Downloads/AA_GOEI_REPORT_Dec_2015_final_February_ukr.pdf [in Ukrainian].
 27. Uhoda pro spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Yevropeyskoyu orhanizatsiyeyu z pytan yustytsiyi. (2021). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16/paran2#n2 [in Ukrainian].
 28. Vid svobody peresuvannya do zabezpechennya natsionalnoyi bezpeky. (2021). URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687558-ukraina-ta-es-so-novogo-u-sferi-usticii-svobodi-ta-bezpeki.html [in Ukrainian].
 29. Ibid.